Uw zoekacties: Archief Raad van Kerken in Fryslân
x1767 Archief Raad van Kerken in Fryslân ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1767 Archief Raad van Kerken in Fryslân ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
De kerndoelstellingen van de raad zijn verwoord in de eerste artikelen van het raadsstatuut: Statuut Raad van Kerken in Fryslân 2014. Preambule. 1. De kerken en geloofsgemeenschappen (kortweg kerken genaamd) aangesloten bij de Raad van Kerken In Fryslân, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. 2. Zij doet dat vanuit het geloof in God de Schepper, wiens heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. 3. De Schrift vormt voor hen de basis en de bron voor voortdurende bezinning en vernieuwing. 4. De Raad van Kerken in Fryslân, gevestigd te Leeuwarden, is door de deelnemende kerken, onder gebruikmaking van de hun op basis van de Grondwet door het Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel 2 verzekerde vrijheid om middels eigen statuten godsdienstige zaken te regelen.
Artikel 1: Taak. De Raad heeft inzonderheid tot taak: 1. Zich te beraden op de eenheid van de kerken in vieren, getuigen en dienen en aan deze eenheid vorm te geven door het initiëren en bevorderen van al datgene wat alle of sommige kerken die aan de Raad deelnemen, gezamenlijk kunnen doen. 2. Zich te bezinnen op vragen aangaande geloof, kerk en samenleving en het bevorderen van de bezinning dienaangaande in de kerken. Artikel 2: Samenstelling. 1. Aan de Raad van Kerken in Fryslân nemen deel: Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Fryslân, Rooms-Katholieke Kerk (Bisdom Groningen Leeuwarden), Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden-Harlingen, Friese Doopsgezinde Sociëteit, Vrije Evangelische Gemeenten in Fryslân, Remonstrantse Gemeente Leeuwarden, Kerkgenootschap Leger des Heils, Oud-Katholieke Parochie Heilige Martinus.
Het archief is in 2015 gesorteerd en geïnventariseerd door ds. Ulbe Tjallingii. Depositie van het archief 1969 - 2009 bij Tresoar op 6 maart 2016. Niet openbaar eerste komende 50 jaar, behalve met toestemming van de Raad (hier is een meerderheidsbesluit in de raad voor noodzakelijk). Bij opheffing van de Raad wordt het Bisdom Groningen Leeuwarden enige eigenaar van het archief.
Op het moment van overdracht bestaat het moderamen van de Raad van Kerken in Fryslân uit: Mw. ds. M.R. Veen, predikant te Achlum, functie: voorzitter. Pastor P.H.W. Huiting, pastoor te Lemmer, functie: secretaris. Dhr.R. Hooijenga te Burgum, functie: penningmeester.
Kenmerken
Periode:
1969 - 2009
Auteur:
ds. U. Tjallingii
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS