Uw zoekacties: Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
x350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
Het bestaan van de Vereniging "Friesland 1940-1945" is niet los te zien van de bezetting van en verzet in Friesland gedurende de jaren 1940-1945. Daarom volgt hier eerst een globaal overzicht van het Friese verzet in die periode. * 
5. Verantwoording van de inventarisatie en aanwijzingen voor de gebruiker
350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
Inleiding
5.
Verantwoording van de inventarisatie en aanwijzingen voor de gebruiker
De hier beschreven verzameling valt op grond van het voorgaande uiteen in drie hoofdgroepen: - de documentatieverzameling bijeengebracht door Ypma. De enquêteformulieren en de verslagen van interviews vormen hiervan de hoofdmoot; - archivalia van allerhande aard en herkomst, verzameld door onder andere de documentatiecommissie of door leden afgestaan aan de vereniging. Na de totstandkoming van het Verzetsmuseum werden hier ook veel archivalia aangeboden, die nu deel van deze collectie uitmaken; - het archief van de Vereniging. Dit archief werd ook een tijd lang op het Verzetsmuseum bewaard.
In dit heterogene geheel was bij het begin van de inventarisatie maar zeer ten dele een ordening aanwezig. Ypma had op de door hem verzamelde documentatie een zeer beknopte onderwerpsgewijze inventaris voor intern gebruik vervaardigd. In de losse archivalia ontbrak de orde grotendeels. In het verenigingsarchief was slechts een gebrekkige ordening aanwezig die bovendien hier en daar grondig was verstoord. Er is niet in alle gevallen gepoogd de oude orde te herstellen.
Voor de bewerker was het derhalve de taak een voor de onderzoeker bruikbare ordening in deze heterogene verzameling aan te brengen. Daarbij is in de eerste plaats een verdeling aangebracht in stukken opgemaakt tijdens en stukken opgemaakt na de oorlog. Verder is er naar gestreefd de stukken te ordenen naar het perspectief of de omgeving waarin ze zijn ontstaan.
Binnen de aldus verkregen hoofdstructuur is daar waar mogelijk een indeling in enkele hoofdrubrieken aangehouden. Daarbinnen is een onderwerpsgewijze indeling tot stand gebracht. Er is terughoudendheid betracht in het samenvoegen van stukken die wel het onderwerp maar niet de ontstaansachtergrond gemeen hebben. Bij het beschrijven van de individuele stukken zijn zoveel mogelijk auteur en perspectief vermeld.
Een strikte scheiding tussen het verenigingsarchief en de documentatie viel niet altijd consequent aan te brengen. In het verenigingsarchief bevinden zich stukken die een documentair karakter hebben, terwijl bij de documentatie reeds archivalia van de vereniging zaten, die Ypma blijkbaar heeft kunnen gebruiken voor zijn documentatie. Er is niet getracht de oude orde wat dit betreft te herstellen.
Zoals aan het slot van het vorige hoofdstuk werd uiteengezet arriveerde nog een aanzienlijke hoeveelheid stukken toen de inventarisatiearbeid al in een vergevorderd stadium verkeerde. Omdat het werk met het oog op de uitgave vrij snel moest worden afgesloten bleek het niet in alle gevallen mogelijk deze `nazending' minutieus te beschrijven en te ordenen.
Kenmerken
Periode:
1940-1970
Auteur:
Otto Kuipers
Beschrijving:
Voor Vrijheid en Recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging "Friesland 1940-1945" en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS