Uw zoekacties: Familie Cool
x334-10 Familie Cool ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

334-10 Familie Cool ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Korte toelichting bij de inventaris
De familie Cool is vooral bekend van de activiteiten van de kunstenaar Thomas Cool (1851-1904). Een ander familielid dat bekendheid verwierf was de Minister van Oorlog Wouter Cool (1848-1928), een neef van Thomas' vader Gerrit. Leden van de familie Cool woonden in de 19de eeuw in Sneek, waar de broers Gerrit en Jetze Cool een bedrijf bezaten dat marmeren schoorsteenmantels en grafmonumenten vervaardigde. Deze firma vestigde ook filialen buiten de provincie. In 1851 werd hier Thomas, de zoon van Gerrit en zijn vrouw Trijntje Eekma geboren. Thomas bleek kunstzinnig te zijn. Hij kreeg de gelegenheid om zich als 18-jarige in Antwerpen te vestigen om er een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten te volgen. Na korte tijd werkzaam te zijn geweest als leraar en kunstenaar, werd hij in 1886 in het bedrijf van zijn vader opgenomen. Hij werd filiaalhouder in Rotterdam. In 1892 besloot hij zich geheel aan de kunst te wijden. Thomas Cool vertrok met zijn vrouw Berber Kijlstra en drie kinderen naar Rome, een stad waar toen ook andere Nederlandse kunstenaars actief waren zoals Pier Pander. Cool kwam daar in contact met Alfred Strohl-Fern die hem een atelier ter beschikking stelde. Hij had er ook contacten met Paul Peterich, Emil Fuchs, Curt Stöving en beeldhouwer Wilhelm Kumm. Hier kwamen ook de grote werken als de interieurschilderijen van het Pantheon en de kerk Sint Paulus tot stand. Van de interesse voor de Italiaanse kunst en cultuur getuigen de grote foto's in het archief. Thomas Cool zou model staan voor "Duco van der Staal" in Langs lijnen van geleidelijkheid van Louis Couperus en "Terhaer" in De Droomers van Maurits Wagenvoort. Cool was daar met wisselend succes actief. In 1896, toen dochter Gerardina ziek werd, besloot de familie naar Nederland terug te keren. De familie Cool vestigde zich in Bussum, waar zij de beschikking over een villa met atelier kreeg.
De kunstenaar overleed echter al vrij snel, in 1904. In 1916 en 1930 werden nog exposities van zijn werken gehouden, maar daarna nam de interesse af. In 2010 kreeg hij weer aandacht met een tentoonstelling in het Pier Pandermuseum te Leeuwarden en de uitgave van een publicatie.
Thomas' dochter Gerardina trad in zijn voetsporen. Zij was ook kunstenares. Zij overleed echter al in 1911, zonder een ontwikkeld oeuvre na te laten. De tweede dochter Tine Cool (1887-1944) kreeg bekendheid als tuinarchitecte. Aan haar werk heeft Eric Blok aandacht besteed in zijn boek Jongere tuinkunst 1900-1940. Tine Cool was ook succesvol als auteur. Haar boek Wij met ons vijven in Rome had veel succes. Hierin beschreef zij het leven van haar familie in deze stad. De zoon van Thomas Cool, Gerrit, werd scheepsbouwkundig ingenieur. Hij en zijn zuster Tine ontfermden zich over de nalatenschap van hun vader. Zij probeerden de aandacht voor het werk levend te houden. Gerrits zoon Thomas (1921) heeft zich beziggehouden met het beheer van het archief. Hij vervaardigde veel genealogische overzichten van de familie.
Verder bevat het archief stukken die afkomstig zijn van een andere tak van de familie Cool, die ook uit Sneek stamde. Eén van de familieleden was Gerrit Cool, die een zeepziederij dreef. Van zijn nazaten zijn ook enige stukken aanwezig. Onder hen was notaris A.G. Cool, die veel krantenartikelen publiceerde.
Het archief
De omvang van het archief bedraagt ongeveer drie meter. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de openbaarheid.

Literatuur
Cool, Tine, Wij met ons vijven in Rome. Amsterdam, 1928. (Zie ook de website: http://www.dataweb.nl/cool/Painting/TFUR/Index.html) Een exemplaar van de Engelstalige versie The five of us in Rome (2011), is opgenomen in de bibliotheek van Tresoar.
Vierhout, C. en M.K.H. Wagenvoort, Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910, bezorgd door R.J.M. van de Schoor. Nijmegen, 1999. Wagenvoort, M.K.H., Thomas Cool, in: Catalogus der tentoonstelling van een gedeelte van het nagelaten werk van Thomas Cool. 1930. Wagenvoor, M.K.H., De vrijheidzoeker. Amsterdam, 1930. Winters, Willem, Thomas Cool 1851-1904. Een Friesch schilder. Leeuwarden, 2010.
Websites, beschikbaar in 2011
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Cool(over de Minister van Oorlog). http://www.dataweb.nl/~cool/Painting/index.html
Voorts:
Wagenvoort, M., "Italië", in: Haarlemsche courant, 22-7-1895. Zie hiervoor: http://www.dataweb.nl/~cool/Painting/1895-07-22-Wagenvoort-HaarlemscheCourant.jpg
Wagenvoort, M., Artikel over Thomas Cool, in: Soerabaiasch Handelsblad, Solo 4 -2-1909. Zie hiervoor: http//www.databweb.nl/~cool/Painting/B-h2-Deel%2014-wagenvoort.html
Voorts over Wagenvoort: http//www.dbnl.org/tekst/ jaa006199701 01/ jaa006199701 01 009.php
Kenmerken
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS