Uw zoekacties: Familie Calkoen-Vegelin van Claerbergen

332-07 Familie Calkoen-Vegelin van Claerbergen ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.4. Fragment genealogie Vegelin van Claerbergen, tabel 1
332-07 Familie Calkoen-Vegelin van Claerbergen
1. Inleiding
1.4.
Fragment genealogie Vegelin van Claerbergen, tabel 1
I. Jörg Vegelin von Claerbergen und Geisterendorff geb. 1481 † 1533 tr. 1e 1504 Margareta Aengweiler † Constanz 1519; tr. 2e 1523 Margaretha Stöss † 1554
Uit het tweede huwelijk: 1. Ernst Vegelin von Claerbergen volgt II
II. Ernst Vegelin von Claerbergen geb. 1529 † 1589 tr. 1e 1557 Anna N.N. † 1573; tr. 2e 1579 Anna Ducher † 1609
Uit het tweede huwelijk: 1. Philip Ernst Vegelin von Claerbergen volgt III
III. Philip Ernst Vegelin von Claerbergen geb. 1580 † 1637 tr. 1610 Brigitta Hantes † 1628
Uit dit huwelijk: 1. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen volgt IV
IV. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, geb. 1613 † 1693 tr. 1e 1643 Fockje van Sminia geb. 1615 † 1658, weduwe van Frederik Hillama; tr. 2e 1660 Josina Ruysch † 1700
Zie tabel 5
Uit het eerste huwelijk: 1. Hessel Vegelin van Claerbergen volgt V-a Uit het tweede huwelijk: 1. Frederik Vegelin van Claerbergen volgt V-b
V-a Hessel Vegelin van Claerbergen geb. 1655 † 1715 tr. 1683 Anna Maria van Vierssen geb. 1653 † 1696
Zie tabel 2
Uit dit huwelijk: 1. Philip Frederik Vegelin van Claerbergen volgt VI-a 2. Assuerus Vegelin van Claerbergen geb. 1687 † 1771 3. Johan Vegelin van Claerbergen volgt VI-b 4. Nehemia Vegelin van Claerbergen geb. 1691 † 1739
VI-a Philip Frederik Vegelin van Claerbergen geb. 1685 † 1738 tr. 1717 Elisabeth van Essen † 1768
VI-b Johan Vegelin van Claerbergen geb. 1690 † 1773 tr. 1722 Cecilia Isabella van Burum geb. 1703 † 1731
Uit dit huwelijk: 1. Hessel Vegelin van Claerbergen geb. 1723 † 1750 tr. 1749 Catharina Maria van Eysinga geb. 1724 † 1753
2. Catharina Johanna Vegelin van Claerbergen geb. 1726 † 1762 tr. 1750 Schelto Roorda van Eysinga geb. 1722 † 1790
V-b Frederik Vegelin van Claerbergen ged. 1668 † 1713 tr. 1696 Jaycke van Bosman geb. 1673 † 1721
Uit dit huwelijk: 1. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen volgt VI-c
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † 1751 dr. van Joachim Amama en Ebel Alegonda Aebinga van Humalda
Uit dit huwelijk: 1. Pieter Benjamin Vegelin van Claerbergen volgt VII-a 2. Assuerus Vegelin van Claerbergen volgt VII-b
VII-a Pieter Benjamin Vegelin van Claerbergen geb. 1734 † 1780 tr. 1772 Louise Albertina van Glinstra ged. 1749 † 1785
Zie tabel 3
Uit dit huwelijk: 1. Anna Catharina Wilhelmina Vegelin van Claerbergen geb. 1773 † 1842 2. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen volgt VIII 3. Helena Cunira Vegelin van Claerbergen geb. 1778 † 1840
VIII. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen geb. 1774 † 1844 tr. 1798 Aurelia Anna Maria Vegelin van Claerbergen geb. 1772 † 1843
Uit dit huwelijk: 1. Louise Albertine Vegelin van Claerbergen geb. 1800 † 1869 2. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen volgt IX
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † IX. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen geb. 1808 † 1879 tr. 1e 1834 Aurelia van Beyma geb. 1815 † 1851; tr. 2e 1856 Jacoba Johanna van Haeften geb. 1830 † 1913
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † Uit het eerste huwelijk: 1. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen volgt X-a 2. Aurelia Anna Maria Vegelin van Claerbergen geb. 1837 † 1923 tr. 1864 Nicolaas Reeling Brouwer geb. 1838 † 1915 3. Joachim Karel Vegelin van Claerbergen volgt X-b 4. Cornelia Christina Vegelin van Claerbergen, geb. 1844 † 1927 tr. 1866 Willem Godfried de Jonge van Zwijnsbergen geb. 1838 † 1887 zn. van Marinus Bonifacius de Jonge van Zwijnsbergen en Adriana Gelinck
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † 5. Petrus Johannes Vegelin van Claerbergen geb. 1845 † 1918 6. Fokel Berber Helena Vegelin van Claerbergen geb. 1847 † 1919 tr. 1869 Lollius van Beyma geb. 1840 † 1925 7. Arent Johan Vegelin van Claerbergen volgt X-c
X-a Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen geb. 1835 † 1893 tr. 1864 Jacoba Everdina Sickenga geb. 1838 † 1902 dr. van Jacob Sickenga en Aaltje Hoekstra
Uit dit huwelijk: 1. Aurelia Vegelin van Claerbergen geb. 1865 † 1944 2. Alida Vegelin van Claerbergen geb. 1868 † 1943 tr. 1897 Gerhardus Gerrit Jacob Bleeker geb. 1871 † 1947
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † X-b Joachim Karel Vegelin van Claerbergen, geb. 1843 † 1902 tr. 1873 Charlotta Helena Henrika Marin geb. 1841 † 1909
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † Uit dit huwelijk: 1. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen volgt XI
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † XI. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen geb. 1878 † 1942 tr. 1914 Anna Aurelia Maria Hofstede geb. 1891 † 1948 dr. van Petrus Johannes Hofstede en Aurelia Joukina Reeling Brouwer
Uit dit huwelijk: 1. Joachim Carel Vegelin van Claerbergen geb. 1917 † 1940 2. Charlotte Helene Henrike Vegelin van Claerbergen geb. 1919 † 1978 tr. 1946 Willem Langhout geb. 1913 3. Aurelia Anna Maria Vegelin van Claerbergen geb. 1921 † 1998 tr. 1950 Andries Calkoen geb. 1909 † 1992
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † X-c Arent Johan Vegelin van Claerbergen geb. 1850 † 1923 tr. 1888 Louise Emilie Rauscher geb. 1852 † 1945
VI-c Philip Ernst Vegelin van Claerbergen geb. 1696 † 1741 tr. 1722 Helena Cunira van Amama geb. 1698 † VII-b Assuerus Vegelin van Claerbergen geb. 1735 † 1820 tr. 1766 Christina Ansk van Burmania geb. 1747 † 1817

Kenmerken

Periode:
1574-1983
Auteur:
S. Nicolai en M.G.I. Nierstrasz-Ledeboer
Beschrijving:
Inventaris van het familiearchief Calkoen-Vegelin van Claerbergen
Opmerking:
Kaarten en tekeningen zijn gedigitaliseerd, zie Fries Kaartenkabinet