Uw zoekacties: Lycklamahuis te Beetsterzwaag

329-01 Lycklamahuis te Beetsterzwaag ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.4. Geschiedenis van het archief
329-01 Lycklamahuis te Beetsterzwaag
1. Inleiding
1.4.
Geschiedenis van het archief
In 1971 is het archief door de huidige eigenaren, dhr. Harald Fremerey en zijn zuster mevr. Christa von Grundherr-Fremerey, aan het Rijksarchief in Friesland in bewaring gegeven. Het is toen vanuit het Lycklamahuis rechtstreeks overgebracht naar Leeuwarden. Op het Lycklamahuis bevond het zich voor een deel in een loketkast. Een zeker zo groot deel kwam op verschillende plaatsen elders in het huis te voorschijn. Van een duidelijke orde voor het gehele archief was geen sprake. Het bestaat voornamelijk uit de archiefstukken van de hoofdbewoners van het huis. Daarnaast komen in het archief een aantal stukken van familieleden en aanverwanten van die bewoners voor. Het aantal stukken van persoonlijke aard van deze familieleden en aanverwanten is gering. De meeste stukken hebben betrekking op eigendom of beheer van onroerende goederen welk later in het bezit zijn gekomen van bewoners van het huis. Tijdens de inventarisatie is gebleken dat de heren E. Huisman en A. Bos, beiden te Beetsterzwaag woonachtig, stukken in hun bezit hebben gekregen welke onmiskenbaar tot dit archief behoren. Gezien de functie die deze stukken voor hen hebben, is het niet mogelijk gebleken om beschrijvingen van de stukken in deze inventaris op te nemen. Uit de verzameling handschriften die door de Provinciale Bibliotheek van Friesland in 1980 aan het Rijksarchief in bewaring zijn gegeven, is het stuk met het nummer 321 *  Hs gelicht en bij dit archief gevoegd. In deze inventaris heeft het het nummer 26 gekregen. Het oudste stuk in dit archief dateert uit 1658, *  het jongste uit 1969. *  Het oudste stuk op het huis ontstaan is de legger van jkvr. Catharina Johanna Aebinga van Humalda, bijgehouden van 1800 tot 1835. De omvang van het archief is 7, 50 m1.

Kenmerken

Datering:
1658-1969
Periode:
1658-1969
Beschrijving:
Lycklamahuis te Beetsterzwaag