Uw zoekacties: Lycklamahuis te Beetsterzwaag

329-01 Lycklamahuis te Beetsterzwaag ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.2. Het 'Lycklamahuis'
Op 2 september 1835 overleed te Beetsterzwaag jkvr. Catharina Johanna Aebinga van Humalda. Toen haar testament werd geopend, bleek dat zij tot haar erfgenamen had benoemd Clara Feyona, Ypkjen Hillegonda en Catharina Johanna van Eysinga, kleindochters van haar zuster jkvr. Clara Tjallinga Aebinga van Humalda. *  Bij de definitieve scheiding van de nalatenschap op 25 mei 1838 tussen de drie zusjes verkreeg Ypkjen onder andere het heren huis nummer 89 in de Hoofdstraat te Beetsterzwaag, waar de erflaatster zelf in had gewoond. *  Voor zover nagegaan kon worden heeft Catharina Johanna dit huis rond 1824 laten bouwen. Het kwam op de plaats te staan van een in het jaar daarvoor door haar van Jeen Allesz. Veenstra gekochte arbeiderswoning. *  Ook de huizen en de grond rechts en links van haar nieuwe huis kocht zij in de jaren erna op. Hierbij bevond zich o.a. een herberg die later werd gesloopt om plaats te maken voor een koetshuis en paardenstal. *  Jkvr. Ypkjen Hillegonda huwde in 1836 met jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt en zij hebben geregeld allerlei veranderingen en verbouwingen aan het huis laten uitvoeren.
De ingrijpendste hiervan was het plaatsen van een tweede verdieping op het huis. Dit gebeurde trouwens pas in 1858 toen Ypkjen reeds was overleden. Bij deze verbouwing kreeg het huis ruwweg de vorm die het nu nog steeds heeft. De laatste Lycklama à Nijeholt die het huis bezat en bewoonde was jhr. Jan Anne Augustinus Cornelis Schelto, een kleinzoon van Jan Anne en Ypkjen. Toen deze in 1917 overleed en daarmee deze tak van de familie Lycklama à Nijeholt uitstierf, kwam het huis in het bezit van zijn nichten en neef Grundtmann. Eén van deze nichten, Anna Adriana Clara Cornelia kwam vanuit Duitsland naar Beetsterzwaag om het huis te gaan bewonen. Zij huwde jhr. Joan de Jonge van Zwijnsbergen. Nadat zij in 1960 en haar echtgenoot in 1971 waren overleden, verkochten haar erfgenamen het huis aan de gemeente Opsterland die het sindsdien als gemeenthuis in gebruik heeft. Wanneer precies en door wie aan het huis de naam LyckIamahuis is gegeven is niet duidelijk geworden. Zeker is wel dat de naam in de negentiende eeuw reeds gebruikt werd.

Kenmerken

Datering:
1658-1969
Periode:
1658-1969
Beschrijving:
Lycklamahuis te Beetsterzwaag