Uw zoekacties: Daam Fockema

324 Daam Fockema ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
De papieren van de politicus Daam Fockema (1771 - 1855) zijn in twee fasen naar het Rijksarchief gekomen. In 1864 werden de inventarisnummers 1 - 144 geschonken door een kleinzoon van een broer van Fockema, Eelco Verwijs. Verwijs was destijds provinciaal archivaris van Friesland en hoofd van de dienst, die in 1886 Rijksarchief in Friesland zou worde. In 1965 werden de inventarisnummers 145 - 260 door de Provincie Friesland geschonken.
Deze inventaris is slechts zeer voorlopig. De papieren Daam Fockema zijn in feite het archief van de politicus vermengd met uit andere archieven (met name die van de bestuursinstellingen uit de tijd van de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en de inlijving bij Frankrijk) afgedwaalde bescheiden. Stukken van 1803 en later zijn slecht in het tweede gedeelte (145 - 260) te vinden. De door Daam Fockema beklede functies kan men in de Encyclopedie van Friesland (1958) onder zijn naam vinden.
De papieren zullen ter gelegener tijd opnieuw worden geordend en beschreven. Tenslotte moet hier worden opgemerkt dat de inventarisnummers 876 - 883 van de handschriften van het Friesch Genootschap, voor zover berustend bij het Rijksarchief in Friesland, oorspronkelijk tot de papieren van Daam Fockema hebben gehoord.

Kenmerken

Periode:
1794-1847
Beschrijving:
Daam Fockema
Categorie: