Uw zoekacties: Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen

323 Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Voorwoord
Met de inventarisatie van het familiearchief van Eysinga-Vegilin van Claerbergen, met zijn 60 strekkende meter het grootste in zijn soort bij Tresoar, is een archiefbestand ontsloten dat van groot belang is voor de bestudering van de geschiedenis van Friesland, maar ook van aspecten van de Nederlandse en zelfs van de West-Europese geschiedenis. Het archief bevat behalve stukken van particuliere aard, ook veel materiaal dat betrekking heeft op de politieke en waterstaatkundige geschiedenis van Friesland, voorts de militaire geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. De vele kaarten, tekeningen en bijbehorende stukken zijn van groot kunsthistorisch belang. Hoewel er al veel gebruik van het bijzondere archief is gemaakt voor dissertaties en andere publicaties, is bij de ontsluiting ervan nu gebleken dat het nog veel meer onbekend en belangrijk materiaal bevat voor diverse onderzoeksdisciplines.
Na veel jaren van onderzoek en ordening is dit projekt tot een goed einde gebracht. Met de publicatie van de inventaris wordt het belangrijke materiaal van dit uitzonderlijke familiearchief ook toegankelijk gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.
Het spreekt voor zich dat Tresoar de familie van Eysinga zeer erkentelijk is voor de ruimhartige schenking van een groot deel van de archivalia. Onze dank gaat uit naar de families van Eysinga en Vegelin van Claerbergen.
Ik hoop dat deze inventaris de professionele onderzoeker en de geïnteresseerde liefhebber tot nader onderzoek zal prikkelen.
Drs. Bert Looper, directeur van Tresoar
Erfgoedstuk

Kenmerken

Auteur:
Barteld de Vries, 2008
Beschrijving:
Het Familiearchief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen