Uw zoekacties: Stichting Dekemastate
x314-02 Stichting Dekemastate ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

314-02 Stichting Dekemastate ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Toelichting
314-02 Stichting Dekemastate
1. Toelichting
Dekemastate te Jelsum gold tot voor enkele jaren als één van de laatste nog in particulier bezit zijnde oude staten in Friesland. Gedurende verschillende jaren heeft de laatste eigenaar, de familie Van Wageningen getracht om de state te laten restaureren. Om verschillende redenen is hij daar destijds niet in geslaagd. De noodzaak van restauratie was evident.
Na de verkoop van de state in 1996 aan de stichting Het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden is op 26 augustus 1996 de Stichting Dekemastate opgericht. De doelstellingen van deze nieuwe stichting luidden als volgt:
"Het in het algemeen belang verwerven, restaureren, instandhouden en doen voortbestaan van het landgoed "Dekemastate" te Jelsum, bestaande uit de state met toegangsweg, slottuin, erf, grachten en de daarbij behorende gronden, behuizingen en verdere annexen, alsmede de tot dit landgoed behorende inboedel als cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in de zin van de Natuurschoonwet en de Monumentenwet en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten, het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen".
Na de aankoop van Dekemastate volgde een periode van vier jaar waarin de state ingrijpend werd gerestaureerd en opnieuw ingericht. Verder werd het gehele gebied rondom de state in de oude staat teruggebracht. De grachten zijn uitgediept, de tuinmuur is hersteld en ook de kas is gerestaureerd. Ten behoeve van de ontvangst van bezoekers is het huisje Op 'e terp 9 aangekocht en vrijwel geheel herbouwd. Na al deze activiteiten is een beheerdersechtpaar aangesteld.
De stuwende kracht achter al deze werkzaamheden is mr. H. Addens geweest. Hij had als penningmeester van de stichting contacten met aannemers en bedrijven, met de gemeente Leeuwarderadeel, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en diverse andere instanties en stichtingen. Hij voerde tevens de dagelijkse correspondentie. Dankzij zijn grote inzet is de restauratie van het landgoed tot een goed einde gebracht. In 1999 volgde de feestelijke afsluiting van de restauratie. Ter gelegenheid daarvan is een portret van de heer Addens, vervaardigd door de kunstenaar Pieter Pander en geplaatst in één van de vertrekken van de state.
Kenmerken
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS