Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
14 Johan van Ligne, graaf van Aremberge, vrijheer van Barbanson, heer van Buyssiere, stadhouder generaal, en president en raden des keizers in Vrieslandt, dagvaarden Henricus Kessel, abt van Dockum, en Gwilhelmus Gulcker, gewezen kelner aldaar en nu sinds vijf weken gekozen pastoor van Roodekerck, die de conventsadministratie aan de abt heeft overgedragen, overeenkomstig het verzoekschrift van Otte Annes te Dockum inzake diens vordering groot 53 goudguldens 19 stuivers wegens levering van koeien en rogge en geleend geld, die blijkens de schuldbekentenis van de tweede gedaagde d.d. 27 februari 1553 in mei d.a.v. had moeten zijn voldaan, om zich op 13 maart in de Cancelrie te komen verantwoorden. Den XVIen February anno XV c vierenvyftich.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
14
Johan van Ligne, graaf van Aremberge, vrijheer van Barbanson, heer van Buyssiere, stadhouder generaal, en president en raden des keizers in Vrieslandt, dagvaarden Henricus Kessel, abt van Dockum, en Gwilhelmus Gulcker, gewezen kelner aldaar en nu sinds vijf weken gekozen pastoor van Roodekerck, die de conventsadministratie aan de abt heeft overgedragen, overeenkomstig het verzoekschrift van Otte Annes te Dockum inzake diens vordering groot 53 goudguldens 19 stuivers wegens levering van koeien en rogge en geleend geld, die blijkens de schuldbekentenis van de tweede gedaagde d.d. 27 februari 1553 in mei d.a.v. had moeten zijn voldaan, om zich op 13 maart in de Cancelrie te komen verantwoorden. Den XVIen February anno XV c vierenvyftich.
Datering:
16 februari 1554
NB:
Inv. nr. 13; Origineel op papier met het opgedrukt keizerlijk secreetsignet in gebruik bij het Hof in rode was onder papierruit.; In fine twee verklaringen: dat de abt opwerpt de exceptie van renvooy naar het gerecht te Dockum, waar de zaak hangt, maar nog niet beslist is (vgl. regest 13), en: dat hij bereid is te betalen na beëdigde verklaring van eiser en pastoor dat de transacties ten bate van het klooster zijn gesloten.

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum