Uw zoekacties: Persoonlijk Archief Diet Huber
x1723 Persoonlijk Archief Diet Huber ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1723 Persoonlijk Archief Diet Huber ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Bijlagen
1723 Persoonlijk Archief Diet Huber
Bijlagen
BIJLAGE 1

Lijst van handschriften, aanwezig in de verzameling van het voormalige Frysk Letterk. Museum en Documentatiecentrum (nu Tresoar)

-Typoscript verhalenbundel ‘Nûmer alve’ – 089.370.1.6
-Idem – 090.023
-Typoscript ‘De Mâlbroekmich’ – 087.085
-Typoscript ‘Poesy album ferskes’ – 085.582
-Verzameling ‘nijjierskaarten’ aan FLMD
-Verzen 1941-1945 – 074.070
-Tekeningen Skriuwerskalinders, o.a. kinderschetsen voor ‘Vaselientjes kleuterpraat’, Eli Asser – 076.080.3
-2 ontwerpen affiche en uitnodigingskaart tentoonstelling Diet Huber in FLMD, herfst 1981 081.464
-4 verzen in handschrift, verkocht op Boekejûn – 084.458
-Vragenlijst enquète ‘De Oesdrip’ – 086.297.40
-Tekening als bijdrage voor de Skriuwerskalinder 1982, met schrijven van redactie – 087.012.2.39
-Vers als bijdrage voor Skriuwerskalinder 1983 met begeleidende brief – 087.013.42
-Twee verzen, zelfportret in woorden bij tentoonstelling ‘Skriuwers op portret’, FLMD 1988 – 089.208.8
-Stuk zonder titel voor Skriuwerskalinder 1990 – 089.430.1.15
-Speech over ‘It kompjuterbist’ – 091.351
-Inleiding bij opening tentoonstelling in FLMD – 2002.019.1.2.1
-Artikel voor De Boekenkraam over werken met gedichten – 2002.019.1.2.2
-Diverse gedichten uit ‘De Mâlbroekmich’, ‘De uil met de zeven zuurtjes’, De Tsjerne (1958) en De Friese Koerier (1954)
-Manuscript ‘Tutte mei de linten’ - 073.176.2
-Typoscript ‘Koekút, it húnmantsje’- 075.046.12
-Bijdrage voor poesy-album ‘Oer en wer’ – 081.486.21
-Typoscript ‘Tutte mei de linten’ (herdruk) – 085.632
-Stuk + brief over auteursrechten – 091.437
-Krantenknipsel over uitspraken over Fries (Hans v/d Bergh) en correspondentie met S. Dornseiffer – 096.010
-Map documentatie Diet Huber: 1. Werkproef Friese kinderversjes; 2. Typoscript Tutte mei de linten – 072.077
-Typoscript De Teltsjebeam – 080.249.1
-Typoscript ‘Blinder de boekeflie’ – 097.280.2.4.1
-Drukproeven ‘Blinder de boekeflie’- 097.280.2.4.2
-Idem 2e versie – 097.280.2.4.3
-Getekend affiche voor tentoonstelling FLMD
BIJLAGE 2

Lijst van materiaal van Diet Huber, aanwezig in het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag

Zie verder de website van het N.L.M.D.


-Niet nader gecatalogiseerd illustratief materiaal
-Den Haag, LM: H 00862 [NG] Brieven aan Berendina Huber.
-Correspondentie Huber, Diet/Brief van Berendina Huber aan Max Velthuijs
-Den Haag, LM: H 00862 [NG] Niet nader gecatalogiseerde archivalia
-Den Haag, LM: 2 QUE Brieven van Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam, aan Berendina Huber.


BIJLAGE 3

Bibliografie van het werk van Diet Huber

Eigen boeken:

Tutte mei de linten. Drachten, 1955; Drachten / Ljouwert, 1993-10.
De Mâlbroekmich. Drachten, 1957; Ljouwert, 1982-3.
De uil met de zeven zuurtjes. Amsterdam, 1959.
De snars, de fluit, de sikkepit. Amsterdam, 1963.
De Trapeze 3 [met Harriet Laurey]. Groningen, 1965.
De Trapeze 4 [met Hans Andreus]. Groningen, 1965.
De Teltsjebeam. Ljouwert, 1976; 1979-2.
De Veter-eter. Den Haag, 1979; 1981-3.
Fryske poesyalbumferskes. Ljouwert, 1979.
it abee fan Boukje. Leeuwarden / Ljouwert, 1980.
Poesiealbumversjes. Den Haag, 1980.
Elleke is boos. Den Haag, 1981.
Letje Annabetje Bot. Den Haag, 1981.
Rinske en de stoomtram. Den Haag, 1986; 1988-3.
Nûmer alve: koartswilige autobiografyske ferhalen. Drachten, 1988.
Dáár moet je nou een beest voor zijn. Amsterdam, 1989.
Blinder de boekeflie. Grou, 1993.
Meisjes trouwen toch (zei tante Dirkje). Amsterdam, 1993.
It telboekje fan Boukje. Leeuwarden / Ljouwert, 1996.
Jentje van der Sloot: schilderijen. Gersloot, 1997.
De Koeterwalen. Leesleeuw; Tilburg, 1999.
Zeven zeven. Leesleeuw; Tilburg, 2000.
De magogel. Leesleeuw; Tilburg, 2001.
De spookjesprins. Leesleeuw; Tilburg, 2002.

Tekstbijdragen aan:
Sprek mar ta…! Teksten foar foardrachtkriich ûnder learlingen fan Snitser skoallen. 3. S.l., 1954.
Sprek mar ta…! Teksten foar foardrachtkriich ûnder learlingen fan Snitser skoallen. 4. S.l., 1955.
Bruijn, Margreet, Heggeranken: een serie leesboekjes voor de lagere school. Dl. 1. Groningen, 1962.
De taaltuin 4a. Alphen a/d Rijn, 1965.
Bouwman, Mies [red.], Moeders mooiste: verhalen van Nederlandse en Vlaams schrijfsters. Utrecht, 1967.
Rym en ûnrym: Frysk Skriuwersalmanak 1972. Dokkum, [1972].
Rabé, Chris, Zingen van allerlei dingen. Haarlem, 1972.
De boekenmolen. Groningen, 1974.
Duveltjes uit een doosje: propvol verhalen. Voor kinderen van 4 tot 12. Amsterdam, 1974.
Mear as jiske bleau der oer: Freone-album foar Tabe Beintema. Leeuwarden / Ljouwert, 1980.
Hup sûpengrottenbrij. Ljouwert, 1978.
Oer en wer: poesy album. Boalsert, 1979.
Bzzzz 2: ferhaaltsjes en ferskes út berneboeken foar de klassen 3 en 4. Ljouwert, 1980.
Bzzzz 3: ferhaaltsjes en ferskes út berneboeken foar de klassen 5 en 6. Ljouwert, 1980.
Leesgoed. Bloemlezing uit Nederlandse kinderboeken – verhalen en gedichten – voor kinderen tot 12 jaar. Amsterdam, 1980.
De malle molen: verhalen en versjes van 36 Nederlandse auteurs. Haarlem, 1981.
De Troostvogel: voor acht- tot tienjarigen en hun ouders. Groningen, 1981.
Is frede wier itselde as gjin oarloch mear? Fryske skriuwers oer de Kearnwapenwedrin. Ljouwert, 1981.
Een handvol papier: zelf gevouwen speelgoed met versjes, liedjes, spelletjes en verhaaltjes. Nijkerk, 1982.
Coillie, Jan van (red.), Ma, er zit een dichter in mijn boom: een bundel kindergedichten. Den Haag, 1983.
Kar út 15 jier Operaesje Fers. Ljouwert, 1983.
Hofkesjonge. Ljouwert, 1984.
Lezen in balans: Bloemlezing basisonderwijs, dl. 5, 6. Gorinchem, 1985; 1990.
Ljouwert 700: in stêd is in stêd is in stêd: Tritich gedichten. Ljouwert, 1985.
Ik voel me wat bijzonder: gedichten en gedachten voor tieners. Leuven, 1986.
Forceville-van Rossum, J., Een handvol muskadellen: inspiratie voor elke dag. Haarlem, 1987.
Sjong mar ta. Ljouwert, 1987.
Skeind ferline: ferhalen oer it tiidrek 1940-1945. Drachten, 1990.
Coillie, Jan van (red.), Kom maar dichter: 200 gedichten voor kinderen. Averbode / Apeldoorn, 1990.
Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is. Amsterdam, 1990.
Coillie, Jan van (red.), Kom maar dichter: 200 gedichten voor kinderen. Averbode / Apeldoorn, 1990.
Fryslân foar bern. Amsterdam, 1991.
Het Friese kinderenboek. Amsterdam, 1991.
Sinteklazeboek: ferskes en ferhalen. Ljouwert, 1991.
Retteketet tsjyng boem. Ljouwert, 1992.
Ut ‘e bân: Romanfragminten út it tiidrek 1965-1990. Ljouwert, 1992.
Buul, Tine van / Bianca Stigter (red.), Ik geef je niet voor een kaperschip met tweehonderd witte zeilen: 333 gedichten en gedichtjes, rijmen en rijmpjes van nu en vroeger voor heel jong en ouder. Amsterdam, 1993.
Sjoch de stjerren mar ris nei: Bernepoëzij út twa ieuwen. Ljouwert, 1993.
Friesische Literatur heute: Eine Anthologie der zeitgenössischen Friesischen Literatur / Frisian Literature today: A choice of contemporary Frisian literature. Ljouwert, 1993.
Fryske skriuwersalmanak. Ljouwert, 1994.
Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden. Amsterdam, 1994; 20083.
Kinderboekenparade: teksten en illustraties uit het Kinderboekenmuseum. Amsterdam, 1995.
Dichten is een feest: Het is feest in mijn pen. Werelddag voor kinderen en poëzie. Poëziewerkboek. [Amsterdam], 1995.
Vinck, Joop, Retourtje kinderboekenland. Maastricht, 1995.
Wetter water: 25 Friese gedichten met een vertaling in het Nederlands. Leeuwarden / Ljouwert, 1996
Gezien, gehoord en verwoord. Werelddag voor kinderen en poëzie. Poëziewerkboek. [Amsterdam], 1996.
16 Fryske winterferhalen. Ljouwert, 1997.
Snie en iis. Ljouwert, 2000.
Vries, Anne de, Van Alphen tot Zonderland: De Nederlandse kinderpoëzie van alle tijden. Amsterdam, 2000.
100 uitzichten op Amsterdam. Amsterdam, 2001.
Kesseler-van der Klauw, An, De feesten van het jaar. Haarlem, 1991-3; Amsterdam, 2001-6.
Honderd keer moet ik dit schrijven: honderd gedichten over school. Amsterdam, 2002.
Lief Koninklijk Hoogheidje: vorstelijke geboorteversjes. Baarn, 2003.
Coillie, Jan van (red.), Er staat een taart in lichterlaaie! De 120 grappigste gedichten voor kinderen. Leuven, 2004.
Het grote Zwijsen vakantieboek voor jongens en meisjes van 6 tot 8 jaar. Tilburg, 2004.
Alle dagen dierendag. Amsterdam, 2006-3.
Toe no! Ferhalen foar bern dy’t der om freegje. Ljouwert / Utert, 2007.
Komrij, Gerrit (red.), De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten. Amsterdam, 2007.
Veenstra, Tsjerk (red.), Poezij op' e planken. Ljouwert, 2007.
Vendel, Edward van de / Carl Cneut, Fluit zoals je bent: gedichten. Amsterdam / Wielsbeke, 2009.
De waarmte fan desimber. Ljouwert, 2010.
Leeuwen, Joke van (red.), Tikken tegen de maan: 50 kindergedichten uit Nederland en Vlaanderen. Rekken, 2010.
De bisteboel fan omke Roel. Ljouwert, 2011.


Illustraties, omslag en / of bandontwerp:

Jonkman, G., De wûndere wrâld: Reakaperke, Sniewytsje en oare mearkes. Boalsert, 1950.
Ceram, C.W., Fynd forskare och forntids gåtor. S.l., 1950.
Horney, Karen, Självanalys. Stockholm, 1952.
Asser, Eli, Vaselientje’s kleuterpraat. Amsterdam, 1953.
Heidstra-Visser, H., As ik fuortgean, kom ik net werom. Drachten, 1953.
Fear, Ypk van der, De breugeman komt. Drachten, 1953.
Visser-Bakker, J. / T. Mulder, It boek foar de fryske bern. Drachten, 1954.
Keijzer-de Jong, A., De grote reis van Peter en Mieke. Groningen, 1954.
Hamaker-Willink, A., Dim van Dam. Groningen, 1955.
Kinder- und Jugendliteratur aus den Niederlanden.
Kuitert, Jet, Jan Eikelman. Groningen, 1955.
Michels, Erica, Tim de merel. Den Haag, 1955.
Fryslân sjongt. Drachten, 1956.
Maatschappelijk werk in Friesland. S.l., 1956.
Hamaker-Willink, A., Allebei een varkentje. Groningen, 1959.
Ploeger, G. / Jac.v.d.Ster, Bonte kralen. Groningen 1963.
Hora Adema, Wim, Spiksplinternieuw: Verhalen voor kinderen. Amsterdam, 1969.

Niet uitgegeven:
De boswezens van Barbara.

In deze bibliografie zijn niet de bijdragen van Diet Huber aan kranten en tijdschriften opgenomen. Ook secundaire literatuur over haar werk is niet meegenomen.
BIJLAGE 4

Literatuur ter inspiratie van het werk van Diet Huber

Zie inv. nrs. 912-962
Kenmerken
Auteur:
Dr. J. van der Weg-Laverman en B.H. de Vries
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS