Uw zoekacties: Raad voor de Kinderbescherming regio Friesland en Flevoland,...

15-07 Raad voor de Kinderbescherming regio Friesland en Flevoland, locatie Leeuwarden ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
Geschiedenis van de Raad voor de Kinderbescherming
15-07 Raad voor de Kinderbescherming regio Friesland en Flevoland, locatie Leeuwarden
Inleiding
Geschiedenis van de Raad voor de Kinderbescherming
In 1905 traden de zo genaamde Kinderwetten in werking. Deze wetten regelden op een duidelijke manier de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen ouders en kinderen. Daarnaast voorzagen ze in een pakket civielrechtelijke- en strafrechtelijke maatregelen van voorzieningen. Rond de Kinderwetten ontstond in de loop der jaren een complex van voorzieningen. Hiertoe behoorden onder andere de Raad voor de Kinderbescherming en haar rechtsvoorgangers de Voogdijraden en de Raden voor de Kinderbescherming.
De Voogdijraden (eerst 15 en later 19) werden ingesteld bij de Burgerlijke Kinderwet uit 1901. Ze waren gevestigd in ieder arrondissement en stonden tussen het ministerie van Justitie en de particuliere organisaties in. De Voogdijraden hadden als belangrijkste taken: het adviseren van de rechter, opvangen van kinderen, en het toezien op het werk van tehuizen.
In 1956 werden de Voogdijraden omgedoopt tot Raden voor de Kinderbescherming (Stb.1954/602). Deze Raden bestonden uit een college en een bureau. Het college had het laatste woord bij belangrijke beslissingen. Ieder arrondissement had zijn eigen Raad voor de Kinderbescherming. Onderzoeken werden uitgevoerd door het bureau.
In 1996 (Stb.1996/328 en 1996/329) werd de organisatie ingrijpend gewijzigd: er kwam één Raad voor de Kinderbescherming. De taken en bevoegdheden van de Raad worden geregeld via het Burgerlijk Wetboek en lagere wet- en regelgeving.
De voornaamste taak van de Raad is het optreden als adviseur van de rechter en andere overheden inzake de maatregelen van kinderbescherming en het jeugdstrafrecht. Daarnaast treedt ze op in gevallen waar de belangen van minderjarigen in de knel dreigen te komen (zoals bijvoorbeeld bij adoptie en echtscheiding). De Raad is verantwoording over haar beleid schuldig aan de Minister van Justitie.

Kenmerken

Periode:
1968-2003
Auteur:
TAB Products, 2008
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming regio Friesland en Flevoland, locatie Leeuwarden (1968-2003)
Categorie:
  • Zonder categorie