Uw zoekacties: Poptagasthuis te Marssum

131 Poptagasthuis te Marssum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
01. Inleiding
01.01. Algemeen
131 Poptagasthuis te Marssum
01. Inleiding
01.01.
Algemeen
Reeds in de Middeleeuwen lieten vermogende lieden huisjes bouwen voor armlastige oude mensen. In de zeventiende en de achttiende eeuw kwam dit verschijnsel ook voor *  . Zo ook in Leeuwarden, de woonplaats van Henricus Popta. Naast de al bestaande gasthuizen: het Sint Anthony- en het Ritske Boelema-gasthuis, beide in de zestiende eeuw tot stand gekomen, verrezen er in de zeventiende eeuw diverse gasthuizen of "kamers", zoals: in 1607 de Bollemankamers, in 1634 het Gabbema-gasthuis en tegen het einde van de eeuw de "Bolswarder kamers". Achter het door de grootouders van Popta in 1628 gekochte huis aan de Nieuwestad te Leeuwarden, dat later door Popta betrokken zou worden, had een zekere Eesk van Popma huisjes laten bouwen, die door armlastige weduwen bewoond werden *  . Toen Popta jaren later opdracht gaf tot de bouw van het gasthuis, welks geschiedenis vooral in de paragraaf IID beschreven zal worden, zal hij zich misschien geïnspireerd hebben gevoeld door vergelijkbare stichtingen die hij uit zijn jeugdjaren heeft gekend.

Kenmerken

Omvang:
13,05 meter Standaardberging ,35 meter Standaardregisters
Categorie:
  • Zonder categorie