Uw zoekacties: Nedergerecht Het Bildt
x13-07 Nedergerecht Het Bildt ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

13-07 Nedergerecht Het Bildt ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
2. Bijlage 1 Globale analyse van de inhoud der recesboeken
13-07 Nedergerecht Het Bildt
2. Bijlage 1 Globale analyse van de inhoud der recesboeken
Inv. nr. 1. 1591-1594 waarin ook: taxaties van declaraties van gerechtskosten, sententies, contumacies, condemnatien, pronunciatie;
Inv. nr. 2. 1606-1611 waarin ook: condemnaties, verklaring, taxatie van declaratie van gerechtskosten, borgstelling, akkoord, protest;
Inv. nr. 3. 1611-1614 waarin ook condemnaties en contumaties;
Inv. nr. 4. 1614-1619 waarin ook: huwelijksproclamatie, contumatie, taxaties, condemnaties;
Inv. nr. 5. 1624-1631 waarin ook: contumaties en condemnaties;
Inv. nr. 6. 1631-1642 waarin ook: contumaties en condemnaties;
Inv. nr. 7. 1642-1653 waarin ook: huisproclamatie, kwitantie voor een curator, taxaties van extenties van kosten, condemnaties, belasting op bieren, veroordeling wegens dronkenschap, borgstelling, huwelijksproclamaties; akkoord, protest, benoeming van de grietman W. van Haren, niaar-neming, contumaties, verkiezing van een secretaris;
Inv. nr. 8. 1654-1662 waarin ook: namen van gerechtspersonen, verscheidene huwelijksproclamaties, huisproclamaties, contumaties, borgstelling, condemnatie, akten van huwelijksvoltrekking, kwitantie, taxatie van declaraties van gerechtskosten, stemregister, publicaties van decretale verkopen, verklaring van een gevangene, protest inzake verkiezing van een bijzitter);
Inv. nr. 9. 1662-1670 waarin ook: contumaties, huisproclamatie, sententie, proclamatie van de grietman om alle vastigheden die verkocht zullen worden te laten proclameren, missiven, ordonnantie om geen victualiën in de vaarten te werpen, consignaties, stemregister;
Inv. nr. 10. 1670-1680 consignaties, ordonnantie bepalende het maalloon van granen, borgtocht voor een collecteur, condemnaties, taxatie van gerechtskosten, kwitanties, contumaties, publicatie betreffende het houden van dekhengsten, verklaring van een geapprehendeerde;
Inv. nr. 11. 1680-1689 waarin ook: taxaties van declaraties van gerechtskosten, condemnaties, consignaties, contumaties;
Inv. nr. 12. 1689-1705 waarin ook: taxaties van gerechtskosten, contumaties, huwelijksproclamaties, condemnaties, akte van verbintenis tot betaling van geldboete of tot het ondergaan van tuchthuisstraf, huwelijksakten, rekest aan de Gedeputeerde Staten van W. van Haren om zijn ambt te mogen overdragen op A. E. van Haren. Met appointement, aanstelling van een substituut secretaris, consignaties;
Inv. nr. 13. 1705-1720 waarin ook: contract tussen de kerk- en armvoogden van de drie parochies, betreffende alimentatie van armen, contumaties, huwelijksakten, benoeming van een ontvanger-generaal der Floreenrente, kwitantie van de koopsom van een gestrand schip, lijsten en goederen van gestrande schepen met de volmachten voor het bergen der lading, aanstelling van een executeur);
Inv. nr. 14. 1721-1750 waarin ook: Taxaties van gerechtskosten, contumaties, benoemingen van een grietman, verklaring tot verwerping van een nalatenschap, ontzegeling van goederen gezocht uit de puinhopen van het gespoileerde huis van P. Eckringa en onderzoek, wat grietenij-stukken, boeken of papieren, onder dezelve berustende geweest zijn; commissie van J. Hixenius als benoemde secretaris, akten van boedelafstand ten behoeve der crediteuren);
Inv. nr. 15. 1750-1767 waarin ook: contumaties, akten van verwerpingen van nalatenschappen, akten van akkoord, akte van schuldbekentenis met borgstelling wegens achterstallige huur, rekest om kwijtschelding van straf;
Inv. nr. 16. 1768-1795 waarin ook: akten van het verwerpen van nalatenschappen, aangiften van nieuw gebouwde huizen ter verkrijging van stemrecht, volmacht tot berging der lading van een gestrand schip, aanstelling van een dorprechter, akte van bruikleen van twee schapen, akte van het opnemen en sluiten der executeursrekening, aanstelling van drie taxateurs van huurwaarden, aanstelling van een executeur, akten van afstand van het bijzittersambt);
Inv. nr. 17. 1795-1804 (waarin ook: condemnaties, verzoek tot het afleggen van een verklaring onder ede, akten van het verwerpen van nalatenschappen, verklaring van in bruikleenneming van 3 koeien, extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van Friesland betreffende installatie van drosten, instructie wat het justitiële aangaat voor de drosten in Friesland, aanstelling tot bode van het 11de drostambt).
Kenmerken
Datering:
1559-1811
Beschrijving:
Nedergerecht Het Bildt
Omvang:
6,2 meter Standaardberging
Categorie:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS