Uw zoekacties: Douwe Egberts Koninklijke tabaksfabriek, koffiebranderijen, theehandel

110 Douwe Egberts Koninklijke tabaksfabriek, koffiebranderijen, theehandel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
VII. RECLAMEMATERIAAL
6439-6461 Reclamemateriaal ingezonden door of verzameld bij verschillende bedrijven in binnen- en buitenland, gerangschikt per onderneming
6442 Koffiebranderij en theehandel. fa. G.J. Peddemors in Almelo
110 Douwe Egberts Koninklijke tabaksfabriek, koffiebranderijen, theehandel
VII. RECLAMEMATERIAAL

6439-6461 Reclamemateriaal ingezonden door of verzameld bij verschillende bedrijven in binnen- en buitenland, gerangschikt per onderneming
6442
Koffiebranderij en theehandel. fa. G.J. Peddemors in Almelo
Datering:
1931-1956

Kenmerken

Datering:
1753-1979 (1983)
Periode:
1753-1979 (1983)
Auteur:
Sjoerd de Haan
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van Douwe Egberts Koninklijke tabaksfabriek, koffiebranderijen, theehandel
Opmerking:
Voor de navolgende archiefbescheiden gelden de navolgende beperkende bepalingen van de openbaarheid:
1. 31-55, 90-92, 836-932, 1026-1028, 1089, 2289, 4576, 4582, 5085, 5471-5472,
5773 zijn niet openbaar tot een termijn van 50 jaar na datum van afsluiting van
het dossier;

2.de inventarisnummers 3239-3284, 3503-3505, 3905-3969, 4348-4402, 4616,
4618-4619, 4621, 4623, 4633-4634, 4637-4638, 4640, 4649, 4969, 5783,
6535-6582 zijn niet openbaar tot 2050.

Deze archiefbescheiden mogen voor de gestelde datum alleen geraadpleegd worden door de onderzoeker die tevoren schriftelijk verklaart:

a.dat de uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor een vooraf schriftelijk
aan bewaringgever aan te geven doel zullen worden aangewend en
bewaringgever deze aanwending niet binnen twee weken na ontvangst van de
betreffende mededeling afwijst;
b.dat hij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de
belangen van nog levende personen kunnen worden geschaad;
c.dat hij niet tot publicatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan
na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sara Lee/DE N.V.;
d.dat hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis zullen
komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor
eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal meedelen.

Inventarisnummers 6519-6527 zijn alleen te raadplegen na uitdrukkelijke toestemming van de bewaargever.