Your search: Bestuur van de saksische hertogen over Friesland

1 Bestuur van de saksische hertogen over Friesland ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Search tips
beacon
 
 
Inventory
2. Inleiding
2.1. De Saksische hertogen, hun bestuur van Friesland (1488) 1498-1515 (1520) en hun bemoeienis met Groningen
2.1.5. Staten
1 Bestuur van de saksische hertogen over Friesland
2. Inleiding
2.1. De Saksische hertogen, hun bestuur van Friesland (1488) 1498-1515 (1520) en hun bemoeienis met Groningen
2.1.5.
Staten
De Staten traden namens de onderzaten op en werden bijeengroepen zo vaak de stadhouder en zijn medebestuurders uit de raad of de regenten dat nodig oordeelden. Ze konden dus niet op eigen initiatief vergaderen. Bijeenkomsten van de Staten heetten landdagen. Voor de landdag werden opgeroepen prelaten, hoofdelingen, en eigenerfden, terwijl ook de grietmannen en stadsbesturen vertegenwoordigd zullen zijn geweest. Maar belangrijker dan de verdeling naar standen was die naar go'en: Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Op een landdag kon een stadhouder zich presenteren (Heinrich graaf van Stolberg-Wernigerode in 1506). Er kon gesproken worden over de verdediging tegen rebellen (1501) of tegen de zee (1503) *  . Maar vooral werden landdagen bijeengeroepen om over de heffing van belastingen te onderhandelen, want in dat geval konden landsheer, stadhouder en raden moeilijk om de vertegenwoordigers van de onderzaten heen *  . Overigens moet men zich de invloed van de Staten niet te groot voorstellen.
Attributes
Volume:
263 Microfilm, fiches en jackets
Category:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS