Uw zoekacties: Bestuur van de saksische hertogen over Friesland
1 Bestuur van de saksische hertogen over Friesland ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Ter introductie
1 Bestuur van de saksische hertogen over Friesland
1.
Ter introductie
De inventaris, die nu voor u ligt, maakt deel uit van een groter geheel: de reeks inventarissen van de archieven van gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland uit de periode 1498-1961. Een overzicht van de volledige serie vindt u op de volgende bladzijde.
De stukken uit het begin van de bijna vijf eeuwen lange periode zijn schaars en zeer verspreid. De in het Ryksargyf berustende archieven van de bestuursinstellingen (1498)1522-1580 hebben slechts een zeer geringe omvang. Maar dit gemis wordt voor een groot deel gecompenseerd door twee collecties microfiches van archivalia betreffende het bestuur van Friesland uit andere archieven. De originele stukken berusten in de centrale bestuursarchieven van de Saksische hertogen in Dresden en van de Habsburgse landsheren in Brussel. Deze vorsten regeerden respectievelijk in de jaren 1498-1515 en 1515-1581 over Friesland en vormden in die kwaliteit archivalia. In de delen 1580- 1961 zijn in de eerste plaats de archieven van de leidende bestuursinstellingen beschreven. Die van ondergeschikte functionarissen of instellingen zijn alleen opgenomen als ze vanouds bij de archieven van de bijbehorende leidende instelling bewaard werden. Zo viel in de periode 1580- 1795 het archief van de l andsbouwmeester binnen de serie, dat van de stadhouders (toen ondergeschikt aan de Staten !) er buiten.
Het Ryksargyf vervaardigde de inventarissen over het tijdvak 1498-1918. De bij het inventariseren verzamelde kennis vormde voor drie medewerkers van die instelling een goed uitgangspunt bij het schrijven van het populaire gedenkboek "Fryslân 500, vijf eeuwen provinciaal bestuur", dat tegelijk met de inventarissenreeks zal verschijnen. De delen over de periode 1919-1961 werden door medewerkers van de Afdeling Archief en Bibliotheek van de provincie Fryslân vervaardigd. De inventarissen werden soms kortere, soms langere tijd vóór het verschijnen van deze serie voltooid. Inmiddels berusten alle bewerkte (microfiches van) archivalia in het Ryksargyf. Zij hebben een gezamenlijke omvang van bijna anderhalve strekkende kilometer en worden in ruim 30.000 inventarisnummers beschreven. De archivalia zijn de schriftelijke neerslag van de bemoeienis van de opvolgende besturen met het maatschappelijk leven. In de stukken kan men vele en soms onvermoede gegevens vinden over talrijke zaken, plaatsen en personen. Hiermee is de serie als geheel geïntroduceerd. Voor verdere inlichtingen kunt u de inleidingen bij de afzonderlijke delen raadplegen.
Tenslotte is een woord van dank op zijn plaats aan het adres van de Fryske Akademy (met name M. Bosma en mevrouw T. Childs), die binnen korte tijd van de bij elkaar zeer omvangrijke computerbestanden een uitgave op papier wist te maken. A.P. van Nienes

Kenmerken

Omvang:
263 Microfilm, fiches en jackets
Categorie:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s):