Uw zoekacties: Bewaarders van de Hypotheken en van het Kadaster in Flevolan...

0925 Bewaarders van de Hypotheken en van het Kadaster in Flevoland en voorgangers ( Het Flevolands Archief )

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
De indeling van deze inventaris is gebaseerd op een ontwerp dat is samengesteld door het Zeeuws Archief, waarvoor dank. De beschrijvingen van de stukken zijn overgenomen uit: S.C. Kooijman en J.H. Wigger, Inventaris van de archieven van de Bewaarders van de Hypotheken en het kadaster in Overijssel, 1811-1989 (1998).
Dit archief bevat de: ‘Registers Kadaster no. 71’ (‘Percelenregister’) en de ‘Perceelsgewijze of Kadastrale leggers’, ‘Register 84’
Uitleg:
‘Register Kadaster no. 71’, ‘Percelenregister’,
registers bevattende verwijzingen van de perceelsnummers naar het artikel van de kadastrale legger en (sinds 1864) naar het blad van de kadastrale kaart waarop zij voorkomen, per kadastrale gemeente sectiegewijs en in volgorde van het perceelsnummer ingeschreven.
N.B. Bij veranderingen wordt het oude leggerartikel niet doorgehaald, maar wordt het nieuwe erachter gezet. Bij het vervallen van percelen door splitsing of samenvoeging wordt eveneens vermeld in welke nieuwe percelen ze zijn opgenomen of uit welke percelen het nieuwe perceel gevormd is.

‘Perceelsgewijze of kadastrale leggers’, ‘Register 84’,
leggers waarin artikelsgewijs per eigenaar en vruchtgebruiker alle ongebouwde en gebouwde eigendommen, en de oppervlakte, klasse en belastbare opbrengst daarvan, met omschrijving van de veranderingen, per kadastrale gemeente worden bijgehouden, met verwijzing naar de artikelen van de kadastrale legger waaruit en waarheen is overgeboekt, naar deelnummer en daarbinnen volgnummer van de akte van het register van overschrijving (‘Register Hypotheken no. 4’) en naar de hulpkaart, tot 1864 voorzien van een cumulatieve index op persoonsnaam.
N.B. Vanaf 1864 werd een afzonderlijke index op de kadastrale leggers bijgehouden, aanvankelijk de alfabetische naamwijzer, vanaf 1929 de algemene naamwijzer.
In het verleden ressorteerde Urk onder Amsterdam en later onder Overijssel. Schokland ressorteerde onder Overijssel. Mogelijk bevinden zich daar ook nog Kadastrale gegevens.
De archiefbescheiden zijn ook gedigitaliseerd. Van alle documenten is een scan op cd beschikbaar en een Microsoft Access-database (zie inventarisnummer 433).
De ordening van de archiefbescheiden is primair per kadastraal gebied en secundair per soort legger op artikelnummer. Verder archiefonderzoek zal nog moeten uitwijzen of er ook namenlijsten in voorkomen. Als nadere toegang op de bescheiden geldt de zgn. Digilegger, een webapplicatie, waarmee toegang kan worden verkregen tot het gedigitaliseerde materiaal op de landelijke database van het Kadaster. Deze applicatie is nog in ontwikkeling.
De leggers en kaarten hebben verschillende afmetingen. De inventarisnummers met de toevoeging: GF (= groot formaat archiefdoos) bevinden zich in de archiefstelling aansluitend aan de standaard formaat archiefdozen.
Het Utrechts Archief heeft in 1998 een interessante onderzoeksgids samengesteld, genaamd “Huizen vol historie” (tekst: J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang). Een gids voor huizenonderzoek in de provincie Utrecht, waarin o.a. duidelijk is omschreven welke archiefbescheiden het Kadaster produceert en hoe ze kunnen worden gebruikt voor archiefonderzoek. Deze gids is als bijlage bij deze inventaris gevoegd.
Een andere nuttige bron is:
F. Keverling Buisman en E. Muller, Kadaster-gids. Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, Den Haag 1979.
Nieuw Land Erfgoedcentrum
M. Vink,
G.B. Schakelaar
Lelystad, 20 december 2006.
Bijlage: “Huizen vol historie”,
Gids voor huizenonderzoek in de provincie Utrecht, 1998
Huizen vol historie
Gids voor huizenonderzoek in de provincie Utrecht
Tekst: J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang.
Deze onderzoeksgids verscheen in 1998 in druk.
1. Inleiding
2. Tips en waarschuwingen
3. Het begin: thuis
4. Periode na 1811: eigenaren
5. Periode na 1811: bewoners
6. Periode tot 1811
7. Bouwgeschiedenis
8. Samenvatting
9. Adressen
Kenmerken
Datering:
1832-(1988)
Auteur:
Vink, M. en G.B. Schakelaar
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS