Uw zoekacties: CFO: CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale ...

0087 CFO: CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Werkvoorziening, afdeling Flevoland ( Het Flevolands Archief )

beacon
 
 
Inleiding
Op 1 januari 1983 fuseerden de Ambtenarenvereniging ARKA en de Nederlandse Christelijke Bond van personeel werkzaam bij de overheid en in de sectoren Gezondheidszorg en Maatschappelijke Welzijn en de Nederlandse Christelijke Vereniging van Verpleegkundigen verzorgenden tot: CFO: CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Werkvoorziening. Voor die tijd werkten deze bonden al samen in federatief verband.
In Flevoland komen de leden van de NCBO en ARKA op 16 november 1982 bijeen en besluiten tot de CFO-afdeling Oostelijk Flevoland. Vanaf 1 januari 1983 is in Oostelijk Flevoland ook sprake van de CFO-afdeling (Oostelijk) Flevoland. Deze afdeling besloeg de gemeenten Dronten, Lelystad en het gebied van Zuidelijk Flevoland. Op 11 april 1989 splitste Zuidelijk Flevoland zich af en vormt de CFO-afdeling Zuidelijk Flevoland. Oostelijk Flevoland blijft de CFO-afdeling Oostelijk Flevoland.
De afdeling had een afdelingsbestuur dat vier keer per jaar bijeenkwam. De bestuursleden waren afkomstig uit de gemeenten Lelystad, Dronten, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, het Zuiderzeeziekenhuis, de PGEM en zorginstellingen.
Het afdelingsbestuur bereidt de Algemene ledenvergadering voor die twee keer per jaar zijn gehouden. Het bestuur had verder als taak om bij verkiezingen voor de OR, het Georganiseerd overleg en de medezeggenschapscommissie bij organisaties in het werkgebied zorg te dragen voor voldoende kandidaten. Het bestuur zorgde, mede met het oog hierop, ook voor voldoende promotiemateriaal zoals folders, sleutelhangers en het CFO-liniaaltje.
Een andere taak van het bestuur was het huldigen van jubilarissen. Het gaat dan om de uitreiking van de CNV-speld aan leden die 25, 40 of 50 jaar lid waren van de bond. De meldingen voor de jubilarissen komen via de ledenadministratie op het hoofdkantoor. Deze huldiging vond plaats tijdens de ledenvergaderingen. Deze leden kregen een bloemetje, de speld en een CFO-pennenset van Parker. Als leden niet aanwezig konden zijn, dan kregen zij de speld en de pennenset tijdens een huisbezoek van twee bestuursleden uitgereikt. Meestal deden de heren Van Gilst en Van Ramshorst. Van enkele huldigingen zijn foto’s gemaakt.
Het bestuur van de afdeling ontving incidenteel verzoeken om steun bij arbeidsconflicten. In die enkele gevallen werd het lid warm overgedragen aan de betreffende betaalde vakbondsbestuurder. Leden konden in die jaren terecht bij De regiokantoren, eerst Apeldoorn met bestuurder M. Matser en vanaf 1 januari 1993 bij het regiokantoor in Hilversum met bestuurder H. van der Wind.
Het CFO-district Flevoland
Einde districten en afdelingen, 1 januari 1997
Geschiedenis van het archief
Inventaris
11 Vergaderstukken van districtsbestuur van de CFO, district Flevoland
0087 CFO: CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Werkvoorziening, afdeling Flevoland
Inventaris
11
Vergaderstukken van districtsbestuur van de CFO, district Flevoland
Datering:
1990-1997
Omvang:
1 pak
Organisatie: Het Flevolands Archief

Kenmerken

Datering:
1982-1997
Omvang in m.:
0,25
Auteur toegang:
Engbers, K.A.M.
Auteur:
Engbers, K.A.M.
Openbaarheid:
Openbaar
Categorie: