Uw zoekacties: Commissie Beheersconflicten te Assen

0129 Commissie Beheersconflicten te Assen ( Drents Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
4. Bijlage 2
0129 Commissie Beheersconflicten te Assen
4.
Bijlage 2
Organisatie: Drents Archief
Ministerie van Justitie 1e Afdeling A. No. 1768.
De Minister van Justitie, Gelet op het besluit van de Ministers van Justitie, van Financiën, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Overzeese Gebiedsdelen, van 11 juni 1948, betreffende Commissies tot onderzoek van klachten omtrent het Nederlandse Beheersinstituut; Besluit:
A. In de hieronder vermelde plaatsen commissies samen te stellen, op de wijze als bij elk dezer plaatsen is aangegeven:
1. 's-HERTOGENBOSCH:
Voorzitter: Mr. L.E.H. Rutten, rechter;
Lid: J.P. Apers, accountant;
Lid: Mr. G.J.E. Poerink, Officier-Commissaris bij de Krijgsraad;
Secretaris: Mr. V.A.D.M. van Haren, Substituut-griffier;
2. EINDHOVEN:
Voorzitter: Mr. G.J.M. van den Dungen, kantonrechter-plaatsvervanger;
Lid: J.A.P. Cornelisse, accountant;
Lid: Mr. J.G.M. Lauwers, candidaat-notaris;
Secretaris: Mr. M.A.G. Joosten, advocaat en procureur;
3. BREDA:
Voorzitter: Mr. C.A.A.M. van der Kroon, rechter;
Lid: G.H.M. van Arendonk, candidaat-notaris;
Lid: G.P. Loman, accountant;
plv. Lid: Mr. J.P. Hustinx, Substituut-Officier van Justitie;
plv. Lid: Mr. A.A.M. van Loon, particulier;
Secretaris: Mr. C.C. Spiegel, advocaat en procureur;
4. MAASTRICHT:
Voorzitter: Mr. J.F.I.M. Tielens, rechter;
Lid: H.J.H. Hoenen, notaris;
Lid: A.E. Duynstee, industrieel;
plv. Lid: R.M.L.L. Groutars, notaris;
plv. Lid: P.C.H. Aerts, Algemeen Secretaris der Kamer van Koophandel;
Secretaris: Mr. J. Hage, Substituut-Griffier;
5. VENLO:
Voorzitter: Mr. R.H. van Basten Batenburg, kantonrechter;
Lid: A.V.H.G. Goossens, industrieel;
Lid: H. Winters Mzn., accountant;
Secretaris: Mr. B.H.M. Luykx, advocaat en procureur;
6. ARNHEM:
Voorzitter: Mr. C.W. Dubbink, rechter;
Lid: M.H. Boevé, bankdirecteur;
Lid: Ir. J.F. Schönfeld, gepensioneerd ambtenaar;
Secretaris: Mr. W.F. Leemans, griffier van de Raad van Beroep;
7. ZWOLLE:
Voorzitter: Mr. J. Milders, vice-President van de Arrondissements-Rechtbank;
Lid: J.P.L. van der Lande, industrieel;
Lid: Mr. F.R. Crommelin, burgemeester van Vollenhove;
plv. Lid: F. Middag, landbouwer;
Secretaris: Mr. J.L. Rijndorp, Substituut-Griffier;
8. ENSCHEDE:
Voorzitter: Mr. C. van der Poel Hiddingh, kantonrechter;
Lid: W.H. van Bruggen, Secretaris Bedrijfsgroep;
Lid: K.J. Elderink, Correspondent Nederlandse Bank;
plv. Lid: G. Kromhof, landbouwer;
plv. Lid: Mr. J.H.D. Munnik, griffier;
Secretaris: Mr. S.H. Attema, advocaat en procureur;
9. 's-GRAVENHAGE:
Voorzitter: Mr. M.Ch. de Jong, rechter;
Lid: W. Heukels, referendaris bij het bureau statistiek;
Lid: Dr. J.Th.A.H. van der Putten, Administrateur bij het Departement van Binnenlandse Zaken;
Lid: Mr. J. Velders, Referendarus ter Gemeentesecretarie;
Lid: S. Deijs, accountant;
Secretaris: Mr. J.F.B. Rutgers, advocaat en procureur;
10. ROTTERDAM:
Voorzitter: Mr.Dr. G.L. van Oosten Slingeland, rechter;
Lid, tevens plv. voorzitter: Mr. G.L.W. Gratama, rechter;
Lid: Drs. W.H. Borrie, rijksaccountant;
Lid: Mr. H. Schadee, dispacheur;
Lid: H.M. de Boer, koopman;
Lid: Mr. T. Leopold, candidaat-notaris;
Secretaris: Mr. P. Beukenhorst, wnd. griffier;
11. GOES:
Voorzitter: H.R. Heerema, inspecteur der domeinen;
Lid: B. van den Berg, bankdirecteur;
Lid: J. Meijling, candidaat-notaris;
Secretaris: Mr. J. Sepers, advocaat en procureur;
12. AMSTERDAM:
Voorzitter: Mr. L.P.M. Loeff, rechter;
Lid: Mr.Dr. F.C. Cremer, rechter-plaatsvervanger;
Lid: C. van Uden, accountant;
Secretaris: Mr. J. Schaafsma, substituut-griffier;
13. ALKMAAR:
Voorzitter: Mr. H.K.A. Stoffels, rechter;
Lid: Mr. H. Bockwinkel, candidaat-notaris;
Lid: H.W. Holsmuller, accountant;
Secretaris: Mr. C.D. Thijs, advocaat en procureur;
14. HAARLEM:
Voorzitter: Mr. C.E. Muller, rechter;
Lid: W.H. van der Horst, accountant;
Lid: J. Clausing, administrateur;
plv. Lid: J. de Reede, notaris;
Secretaris: Mr. W. Glastra, advocaat en procureur;
15. UTRECHT:
Voorzitter: Mr. J.J. Plugge, rechter;
Lid: H.J. Wildschut, oud-bankdirecteur;
Lid: W. van Scherpenzeel, candidaat-notaris;
Secretaris: Mr. G.I.M. Knottnerus, wnd. griffier;
16. LEEUWARDEN:
Voorzitter: Mr. B. Dorhout, rechter;
Lid: Mr. H.H. Menalda, advocaat en procureur;
Lid: P.N. Roggeveen, inspecteur der domeinen;
Secretaris: Mr. J.E. de Jonge, substituut-griffier;
17. GRONINGEN:
Voorzitter: Mr. R. Venema, oud-burgemeester;
Lid: D.G.I. Landweer, industrieel;
Lid: D. Nanninga Mzn., handelaar;
Secretaris: mej. Mr. A.A. Berg, wnd. griffier;
18. ASSEN:
Voorzitter: Mr. A. Maassen, rechter;
Lid: J. Zomers, officier-fiscaal;
Lid: Mr. C.J. van Oldenbeek, Ambtenaar O.M.;
Secretaris: Mr. A.H. Frankena, substituur-griffier;
B. te bepalen, dat de meergemelde commissies de naam zullen voeren van "Commissie Beheersconflicten";
C. toe te kennen:
a. aan elke functionaris, deel uitmakende van een Commissie als vorenbedoeld, een vacatiegeld ten bedrage van fl.10,-- voor elke door deze functionaris bijgewoonde vergadering, met dien verstande, dat geen vacatiegeld wordt genoten, indien reeds op andere wijze voor de verrichte werkzaamheden een beloning is of wordt toegekend;
b. aan een secretaris van een commissie als vorenbedoeld, een maandelijkse toelage van fl. 100,--, ingaande 1 October 1948.
's-Gravenhage, 5 October 1948. De Minister voornoemd, (get.) WIJERS. Voor eensluidend afschrift, De Chef van de Secretarie, (get.) W.H.J.C. van Gessel.

Kenmerken

Datering:
1948-1951
Beschrijving:
Commissie Beheersconflicten te Assen
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0129 Commissie Beheersconflicten te Assen
VERKORT:
NL-AsnDA, 0129
Categorie:
  • Zonder categorie