Uw zoekacties: Commissie Beheersconflicten te Assen

0129 Commissie Beheersconflicten te Assen ( Drents Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Toelichting
2.04. Grondheffing aan vermogensbeheren
0129 Commissie Beheersconflicten te Assen
2. Toelichting
2.04.
Grondheffing aan vermogensbeheren
Organisatie: Drents Archief
Op grond van art. 9, E 100 en art. 35, sub 2 van E 133 konden aan alle vermogens, waarvoor het NBI op enigerlei wijze voorzieningen had getroffen, een zogenaamde grondheffing worden opgelegd. Uit deze grondheffingen werden de kosten van het NBI alsmede de basislonen van de beheerders bestreden.
De grondheffing werd vastgesteld op 2% per jaar van het beheerde vermogen. Indien echter behalve een bedrag in geld slechts sieraden en meubilair in beslag waren genomen, bedroeg de grondheffing 1% van het in bewaring genomen geldbedrag, met een minimum aan heffing van tien gulden.
De basislonen voor de beheerders van privé-vermogens (betaald dus uit voornoemde grondheffingen) bedroegen 0,25% van het actief, met een maximum van ? 1.000 per jaar (per vermogen).
Ten aanzien van beheren over bedrijfsvermogen was de basisbeloning afhankelijk van de omvang van dat vermogen. Deze beloningen varieerden van 2% van de vermogens van minder dan ??10.000,-- tot 0,4% van de vermogens van fl. 500.000,-- of meer.
Wanneer de functie van beheerder zich niet alleen beperkte tot bewaarder van het vermogen maar deze tevens het karakter droeg van bedrijfsleider of filiaalhouder (dus vrijwel een volledige dagtaak), kon aan dit basisloon een extra loon worden toegevoegd, dit echter tot een totaal maximum van beide lonen van ? 15.000,-- per jaar.
Indien bleek dat de onder-beheer-stelling ten onrechte was geschied, werd de grondheffing onmiddellijk gestaakt. De beloning van de beheerder werd in dit geval door het NBI betaald, met uitzondering van de in deze beloning begrepen kosten, welke ook ten laste van het betrokken vermogen zouden zijn ontstaan indien geen onder-beheer-stelling had plaatsgevonden. Deze kosten kwamen uiteraard voor rekening van het beheerde vermogen zelf. Restitutie van reeds opgelegde of betaalde heffingen vond niet plaats.
Om de taak en werkwijze van de Commissie Beheersconflicten en de noodzaak tot het instellen daarvan duidelijk te maken, is het nodig om eerst een uiteenzetting te geven over het ontstaan en de handelwijze van het Nederlands Beheersinstituut.

Kenmerken

Datering:
1948-1951
Beschrijving:
Commissie Beheersconflicten te Assen
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0129 Commissie Beheersconflicten te Assen
VERKORT:
NL-AsnDA, 0129
Categorie:
  • Zonder categorie