Uw zoekacties: Commissie Beheersconflicten te Assen

0129 Commissie Beheersconflicten te Assen ( Drents Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Toelichting
2.01. Ontstaan van het Nederlands Beheersinstituut
0129 Commissie Beheersconflicten te Assen
2. Toelichting
2.01.
Ontstaan van het Nederlands Beheersinstituut
Organisatie: Drents Archief
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland te maken met het beheer van vermogens van personen, die door oorlogsomstandigheden afwezig waren en hun bedrijf, huis of inboedel hadden moeten achterlaten. Evenzeer kreeg de Staat bemoeienis met vermogens van vijandelijke staten of onderdanen, NSB-ers en van personen die op grond van hun gedragingen in de bezettingstijd ingevolge het Besluit Buitengewoon Strafrecht of het Tribunaalbesluit geïnterneerd waren of waren geweest.
Reeds in 1944 werden er ten aanzien van deze vermogens wettelijke bepalingen gesteld. Hierbij waren betrokken de ministers van Justitie, Financiën, Landbouw Visserij en Voedselvoorziening, Economische Zaken en van Overzeese Gebiedsdelen. Van kracht werden achtereenvolgens het besluit Herstel Rechtsverkeer (17 september 1944, Stbl. E 100) en het Besluit Vijandelijk Vermogen (20 oktober 1944, Stb. E 133). Bepaald werd dat van overheidswege beheerders en bewindvoerders over bovenbedoelde vermogens zouden worden benoemd. Met de uitvoering van het in beide besluiten bepaalde werd voorlopig het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel (MCRH) belast, onderdeel van het Militair Gezag. Op diverse plaatsen in het land werden bureaus van districts-militaire commissarissen gevestigd, ter plaatse bijgestaan door Adviescommissies Rechtsherstel en Beheer.
Kort na de bevrijding, op 9 augustus 1945, eindigden de bevoegdheden van het MCRH. Bij Koninklijk Besluit van die datum werd ingesteld de Raad voor het Rechtsherstel, reeds genoemd in art. 4 van het Besluit Herstel Rechtsverkeer van 1944, doch eerst nu met de uitvoering van de besluiten E 100 en E 133 belast. De raad bestond uit de volgende afdelingen:
1. Afdeling Rechtspraak
2. Afdeling Effectenregistratie
3. Afdeling Beheer (NBI)
4. Afdeling Voorzieningen voor afwezigen
5. Afdeling Voorzieningen voor Rechtspersonen
6. Afdeling Onroerende Goederen
Bij hetzelfde Koninklijk Besluit werd ingesteld het Nederlandse Beheers Instituut (NBI), bedoeld in art. 33 van het Besluit Vijandelijk Vermogen.
In de maanden augustus en september van het jaar 1945 werden vijf gecombineerde vergaderingen gehouden van de 3e (NBI), 4e en 5e afdeling van de Raad. De werkzaamheden van de drie afdelingen vertoonden zoveel overeenkomsten dat men de voorzitter eind september verzocht om de Minister van Justitie voor te stellen de drie afdelingen samen te voegen. Een officiële samenvoeging, niet mogelijk zonder een wijziging in het besluit E 100, heeft uiteindelijk echter niet plaatsgevonden. De voortdurende gecombineerde vergaderingen hadden evenwel tot gevolg dat diverse bevoegdheden van de afdelingen Voorzieningen voor afwezigen en Voorzieningen voor rechtpersonen overgingen naar het NBI.
In alle plaatsen waar de eerdergenoemde Adviescommissies Rechtsherstel en Beheer waren gevestigd. werden vertegenwoordigers van het NBI benoemd. Aanvankelijk werden hiervoor aangewezen de inspecteurs der belastingen, die reeds zitting hadden in de Adviescommissies. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werden vanwege het grote aantal te verwachten zaken Bureaus van het NBI gevestigd.
Om de taak en werkwijze van de Commissie Beheersconflicten en de noodzaak tot het instellen daarvan duidelijk te maken, is het nodig om eerst een uiteenzetting te geven over het ontstaan en de handelwijze van het Nederlands Beheersinstituut.

Kenmerken

Datering:
1948-1951
Beschrijving:
Commissie Beheersconflicten te Assen
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0129 Commissie Beheersconflicten te Assen
VERKORT:
NL-AsnDA, 0129
Categorie:
  • Zonder categorie