Uw zoekacties: Familie Gratama
x0753 Familie Gratama ( Drents Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0753 Familie Gratama ( Drents Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.1. De familie Gratama
1.4. Genealogieën van in deze inventaris voorkomende families
De genealogie van de familie Gratama is zo volledig mogelijk, die van de overige families zijn slechts vermeld voor zover ze met de familie Gratama in relatie staan.
1.4.1. Gratama
1.4.2. Fockema
1.4.3. Van Hasselt
0753 Familie Gratama
1. Inleiding
1.4. Genealogieën van in deze inventaris voorkomende families
1.4.3. Van Hasselt
Organisatie: Drents Archief
Genealogie is opgenomen in Nederland's Patriciaat, 31e jaargang, 1945, waarvan ook de nummering gevolgd wordt. De gegevens zijn gezien het jaar van verschijning van de gedrukte genealogie niet 'up to date'; waar mogelijk zijn ze met behulp van de beschikbare archivalia aangevuld.
Aansluiting bij de genealogie Gratama onder IXc.2 aldaar. De hier gegeven selectie is groter dan strikt nodig, maar wordt gerechtvaardigd door de aanwezigheid in dit archief van een knipselboek en enkele fotoalbums met veel, deels niet benoemde, portretten van leden van de families Gratama en Van Hasselt.
IXb Dr. Sjoerd Folkert van Hasselt (R.N.L.), geb. Arnhem 1 febr. 1809, ovl. Den Haag 6 maart 1881; theol. dr., Ned. Hervormd predikant, secretaris van de Algemene Synode, voorzitter van de Commissie Kerkelijke Zaken in Oost- en West-Indië.
Tr. Groningen 28 jan. 1836 Dorothea Lydia Louisa van der Loeff, geb. Hattem 1 april 1816, ovl. Den Haag 16 maart 1894, dochter van dr. Abraham Schim van der Loeff en Johanna Dorothea Rutgers.
Uit dit huwelijk:
1. Baukje van Hasselt, geb. Wommels 16 nov. 1836, ovl. Den Haag 16 april 1894. Tr. Den Haag 30 april 1874 dr. Sybren Sjoerd van der Ley, med. dr., ovl. Den Haag 20 jan. 1917, zoon van Tjalling van der Ley en Agneta de Jong.
2. Sara Elisabeth van Hasselt, geb. Wommels 17 april 1838, ovl. Den Haag 10 febr. 1902.
3. Barthold Theodoor Wilhelm, volgt Xa.
4. Abraham van Hasselt, geb. Zuidwolde 23 febr. 1841, ovl. Zuidwolde 28 febr. 1841.
5. Johanna Dorothea Rebecca van Hasselt, geb. Zuidwolde 20 maart 1842, ovl. Sneek 28 sept. 1843.
6. Johanna Dorothea Rebecca van Hasselt, geb. Sneek 27 maart 1844, ovl. Brielle 10 nov. 1872.
Tr. Den Haag 27 jan. 1869 mr. Hubert Philippus de Kanter, geb. Brielle 19 juli 1844, ovl. Haarlem 4 juli 1906, zoon van ds. Hubert Philippus de Kanter en Johanna Alida van Andel; advocaat en procureur, lid firma De Kanter & Veegens kassiers te Brielle, lid gemeenteraad van Brielle, lid Provinciale Staten laatst van Noord-Holland, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij tr. 2e Leiden 27 mei 1874 Romelia Rutgers van der Loeff.
7. Abraham, volgt Xb.
8. Marcus Anne van Hasselt, geb. Sneek 7 mei 1848, ovl. Sneek 7 aug. 1848.
9. Geertruida Maria Catharina van Hasselt, geb. Sneek 11 juli 1849, ovl. Den Haag 8 april 1928.
Tr. Den Haag 21 juli 1880 Isaac Wijcher Eilardus Scheltus, geb. Sneek 13 mei 1848, ovl. Den Haag 3 febr. 1919, zoon van Constantius Scheltus en Sytske Meurs; administrateur departement van Binnenlandse Zaken.
10. Marcus Anne van Hasselt, geb. Sneek 14 dec. 1850, ovl. Sneek 14 mei 1852.
11. Jacob Adriaan Karel, volgt Xc.
12. Jacoba Adriana van Hasselt, geb. Sneek 20 febr. 1854, ovl. Hilversum 15 maart 1940.
Tr. Den Haag 5 maart 1873 dr. Henricus Albertus Elias Smeenk, geb. Deventer 18 dec. 1844, ovl. Teteringen 7 febr. 1919, zoon van Gerhardus Smeenk en Jacoba Wijnanda Buys; arts laatst te Den Haag.
13. Margaretha Wijnanda van Hasselt, geb. en ovl. Sneek 13 juli 1855.
14. Willem Anne Eliza van Hasselt, geb. Sneek 19 jan. 1857, ovl. Den Haag 13 dec. 1864.
(van IXb, Sjoerd Folkert van Hasselt)
Xa Dr. Barthold Theodoor Wilhelm van Hasselt, geb. Zuidwolde 26 juni 1839, ovl. Grissee (Soerabaja) 16 juni 1889; theol. dr., predikant laatst te Buitenzorg.
Tr. Terheijden 26 jan. 1866 Carolina Rosalina Engelina Catharina Gelpke, geb. Semarang 25 mei 1844, ovl. Den Haag 31 aug. 1927, dochter van Ahllart Gelpke en Clasina Wilhelmina Dibbets.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Wilhelmina van Hasselt, geb. Amboina 9 dec. 1866, ovl. Den Haag 22 jan. 1936.
Tr. Soerabaja 28 mei 1888 mr. Jan Luyten, geb. Broek in Waterland 11 jan. 1857, ovl. Amsterdam 30 juli 1931, zoon van Jan Luyten en Elisabeth Moll; directeur HBS te Batavia.
2. Dr. Sjoerd Folkert Willem van Hasselt (R.M.W.O. 4), geb. Amboina 4 juni 1868, ovl. Den Haag 11 jan. 1934; officier van gezondheid eerste klasse Oost-Indische leger, later arts te Den Haag.
Tr. Semarang 8 jan. 1895 Marie Elise Prins, geb. Soerabaja 25 aug. 1875, dochter van mr. Charles Hubert Prins en Cornelia Vaillant. Zie verder Nederland's Patriciaat, XIa.
3. Barthold Theodoor Wilhelm van Hasselt (R.N.L.), geb. Amboina 7 juli 1869; lid, later voorzitter Algemene Rekenkamer.
Tr. Buitenzorg 18 mei 1895 Wesselina Karolina Ermeling, geb. Batavia 14 aug. 1875, dochter van Johann Philip Ermeling en Teng Nio Lim (bij de doop genaamd Christina Johanna Sacré). Zie verder Nederland's Patriciaat, XI b.
4. Adriaan Ahllardt van Hasselt, geb. Den Haag 5 febr. 1873, ovl. Buitenzorg 28 april 1874.
5. Dorothea Lydia Louise van Hasselt, geb. Buitenzorg 7 febr. 1875, ovl. Buitenzorg 5 sept. 1875.
6. Carolina Rosalina Engelina Catharina van Hasselt, geb. Buitenzorg 9 sept. 1876, ovl. Eindhoven 28 juni 1945.
Tr. Soerabaja 5 okt. 1901 (door echtsch. ontb. Djember 5 aug. 1915) Maximiliaan Reynst, geb. Pasoeroean 21 april 1870, ovl. Den Haag 15 mei 1934, zoon van Maximiliaan Felix Reynst en Helena Maria Magdalena Pool; administrateur Onderneming Soember Boeloes bij Djember.
7. Adriaan Ahllardt van Hasselt, geb. Buitenzorg 15 jan. 1878, ovl. Buitenzorg 20 april 1880.
8. Theodoor Lodewijk, volgt XIc.
9. Willem Karel, volgt XId.
10. Margaretha Jacoba Petronella van Hasselt, geb. Soerabaja 8 sept. 1887, ovl. Eindhoven 3 aug. 1930.
Tr. Den Haag 30 okt. 1909 ir. Rudolf Drucker e.i., geb. Groningen 11 mei 1885, zoon van prof. dr. Hendrik Lodewijk Drucker en Wilhelmine Catharine Sabine de Koning; leraar MTS te Dordrecht, daarna chef technisch Onderwijs N.V. Philips Fabrieken, directeur Mij. voor Internationale Draadomroep (MIDO). Hij tr. 2e Londen 2 febr. 1932 (door echtsch. ontb.) Maria Louise Croiset van Uchelen, gescheiden echtgenote van 1e ir. Cornelis Willem Julius van Meerten en 2e Nicolaas Metselaar.
Xb Dr. Abraham van Hasselt, geb. Sneek 30 maart 1846, ovl. Assen 5 mei 1898; phil. dr., schoolopziener en directeur HBS te Assen, voorzitter Gezondheidscommissie.
Tr. Assen 1 juni 1871 Maria Hendrika Gratama, geb. Assen 15 febr. 1848, ovl. Assen 18 maart 1915, dochter van mr. Jan Albert Willinge Gratama en Johanna Jacoba Kniphorst (Gratama IXc).
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Louisa Lydia van Hasselt, geb. Assen 11 april 1872, ovl. Amsterdam [1962]; onderwijzeres.
2. Johanna Jacoba van Hasselt, geb. Assen 27 jan. 1874, ovl. Amsterdam 9 sept. 1949.
3. Dochter, tweeling met voorgaande, dood geboren Assen 27 jan. 1874.
4. Sjoerd Folkert van Hasselt, geb. Assen 2 jan. 1877, ovl. Assen 27 april 1878.
5. Jan Albert, volgt XIe.
6. Sjoerd Folkert, volgt XIf.
Xc Jacob Adriaan Karel van Hasselt, geb. Sneek 20 sept. 1852, ovl. Apeldoorn 6 juli 1917; directeur Posterijen.
Tr. Assen 30 april 1884 Trijntje Bergsma, geb. Slochteren 23 maart 1861, ovl. Ellecom 31 dec. 1942, dochter van Jan Klaas Bergsma en Geesje Smeenge Doedens.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Gesinus van Hasselt, geb. Groningen 10 aug. 1885, ovl. Vught 11 aug. 1937; inspecteur der Domeinen te Amsterdam, daarna bewaarder der hypotheken en het kadaster.
Tr. Utrecht 3 okt. 1912 Cornelia Maria Greep, geb. Breda 1 okt. 1876, dochter van Cornelis Marinus Greep en Geesje de Vroome.
2. Dorothea Lydia Louisa van Hasselt, geb. Groningen 16 april 1887.
3. Sjoerd Folkert van Hasselt, geb. Groningen 31 okt. 1890; boer.
Tr. Temuco (Chili) 27 april 1917 Helena Johanna Alida Disselkoen, geb. Herwijnen 7 mei 1894, dochter van Marinus Johannes Cornelis Disselkoen en Cornelia Keijzer. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
(van Xa, Barthold Theodoor Wilhelm van Hasselt)
XIc Theodoor Lodewijk van Hasselt, geb. Buitenzorg 22 jan. 1881; luitenant-kolonel infanterie KNIL b.d.
Tr. Den Haag 20 okt. 1904 Arienne Cornelie Uljee, geb. Velp 7 juli 1883, dochter van Abraham Corneille Uljee en Maria Johanna Wilhelmina de Bruyn.
Uit dit huwelijk o.a.:
3. Arienne Cornelie van Hasselt, geb. Buitenzorg 5 april 1910.
Tr. Den Haag 19 aug. 1943 Pierre Oscar Clignett, geb. Kediri 13 mei 1906, zoon van Henry Mathieu Clignett en Kitty Emilia Mary Vosmaer; arts.
4. Margaretha Theodora van Hasselt, geb. Den Haag 18 mei 1917.
Tr. Amersfoort 18 april 1940 Willem Hendrik Johan Everhardus van Daalen, geb. Batavia 6 sept. 1914, zoon van Barend Gerhardus van Daalen en Anna Maria Vrieling; tweede luitenant infanterie KNIL.
XId Willem Karel van Hasselt, geb. Soerabaja 24 aug. 1882, ovl. Leiden 1 maart 1945; kapitein infanterie b.d.
Tr. Den Haag 11 okt. 1909 Lucie Marianne Francis, geb. Loemadjang (Probolinggo) 8 maart 1882, ovl. Leiden 30 juli 1945, dochter van mr. William Francis en Lucie Marianne van der Ven.
Uit dit huwelijk:
1. Lucie Marianne Adrienne van Hasselt, geb. Oegstgeest 2 sept. 1910.
(van Xb, Abraham van Hasselt)
XIe Dr. Jan Albert van Hasselt, geb. Assen 5 jan. 1880; med. dr., prosector-bacterioloog O.L. Vr. Gasthuis en Psychiatrisch Neurologische Kliniek Valeriusplein te Amsterdam.
Tr. Hilversum 1 juni 1920 Catharina Clasina Johanna Geertruida Cool, geb. Assen 3 maart 1894, dochter van Gerard Pieter Cool en Anna Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van Hasselt, geb. Amsterdam 27 juni 1921.
2. Abraham van Hasselt, geb. Amsterdam 14 sept. 1922.
Tr. Beverwijk 24 mei 1949 Helena Geertruida Scheltus.
3. Drs. Frans Gerard van Hasselt, geb. Amsterdam 8 mei 1927; journalist te Athene.
XIf Sjoerd Folkert van Hasselt, geb. Assen 27 mei 1884, ovl. Assen 22 maart 1941; chem. drs., directeur Botercontrôlestation te Assen.
Tr. 1e Assen 29 juli 1915 Talea Gebina Swaters van Schaumburg, geb. Den Helder 13 dec. 1889, ovl. Assen 25 maart 1917, dochter van Petrus Swaters van Schaumburg en Anna Theodora Geertruida Gratama.
Tr. 2e Assen 12 april 1922 jkvr. Johanna Reiniera Susanna Elisabeth Catharina den Beer Poortugael, geb. Zwolle 23 juli 1897, ovl. Assen 16 mei 1937, dochter van jhr. mr. Diederic Jacob den Beer Poortugael en Elisabeth Henriette Eindhoven.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus van Hasselt, geb. Assen 16 maart 1917.
Tr. Gieten 18 febr. 1944 Harmina Alida Gezina Lammers, geb. Gieten 16 maart 1920, dochter van Rudger Arend Lammers en Foskea Post.
Uit dit huwelijk: Gerarda Cornelia van Hasselt, geb. Hedel 29 okt. 1947, en Herma Geertruida van Hasselt, geb. Eindhoven 21 febr. 1949.
Uit het tweede huwelijk:
2. Elisabeth Henriette van Hasselt, geb. Assen 8 febr. 1923.
Tr. Assen 25 febr. 1947 Cornelis A.K. van Aelst.
3. Theodoor Joan van Hasselt, geb. Assen 13 juli 1933.
1.4.4. Hugenholtz
1.4.5. Kymmell
1.4.6. Manger Cats
1.4.7. Van Slooten
1.4.8. Smidt
1.4.9. Swaters van Schaumburg
2. Inventaris
3. Bijlagen
Kenmerken
Beschrijving:
Familie Gratama
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0753 Familie Gratama
VERKORT:
NL-AsnDA, 0753
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS