Uw zoekacties: Maatschappij van Weldadigheid

0186 Maatschappij van Weldadigheid ( Drents Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
4. Lijst van vernietigde stukken
0186 Maatschappij van Weldadigheid
4.
Lijst van vernietigde stukken
Organisatie: Drents Archief
Rekeningen en kwitanties
Grootboekkaarten (voor zover journalen aanwezig zijn)
Werkbonnen NAM/Schoonebeek
Giro-strookjes
Mutatiestaten van de houtzagerij
Doorslag- en hulpkasboeken
Kas-, giro- en bankbijlagen
Inkoop- en verkoopboekbijlagen
Memoriaalbijlagen
Balans- en begrotingsstukken
Budgetoverzichten
Coderingslijsten van boekhoudkundige posten.
Weekoverzichten van het trekkergebruik ('trekkerstaten')
Weekoverzichten van het paardengebruik ('paardestaten')
Weekoverzichten van zakgeld voor verpleegden
Loon-, reis- en vergaderkostendeclaraties
Lijsten van geplakte pensioenfondszegels van loonarbeiders
Ouderdomsrenteboeken
Omzetbelastingstaten
Hulplijsten debiteuren en crediteuren
Reclames betreffende inkopen
Offertes van leveranciers
Ter inzage gezonden vrachtbrieven
Stukken betreffende grondbelasting, motorrijtuigenbelasting, wegenbelasting en waterschapslasten
Lijst van debiteuren van de tuinbouwschool
Werknemersverklaringen
Mededelingsbrieven van vergaderingen en verzending van jaarverslagen
Abonnementen en lidmaatschapskaarten
Ledenmutaties
Algemene mededelingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij
Personeelsadvertenties
Stukken betreffende de wildschadecommissie
Stukken betreffende de Vereniging van Rentmeesters
Stukken betreffende de Commissie van Advies ingevolge de Woonruimtewet
Stukken betreffende Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Blanco cheques
Ontvangstbewijzen
Doorslagen

Kenmerken

Datering:
1818-1970
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0186 Maatschappij van Weldadigheid
VERKORT:
NL-AsnDA, 0186
Categorie:
  • Zonder categorie