Uw zoekacties: Maatschappij van Weldadigheid

0186 Maatschappij van Weldadigheid ( Drents Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Inventaris
2.3. Gedeponeerde archieven
2.3.05. Archief van de Gecommitteerde der Regering, 14 september 1843 - 5 december 1856
0186 Maatschappij van Weldadigheid
2. Inventaris
2.3. Gedeponeerde archieven
2.3.05.
Archief van de Gecommitteerde der Regering, 14 september 1843 - 5 december 1856
Organisatie: Drents Archief
Overeenkomstig artikel 39 van het contract van 18 mei / 9 juni 1843 werd bij Koninklijk Besluit van 22 juli van dat jaar een gecommitteerde der regering benoemd. Deze was bevoegd om alle vergaderingen van de Commissie van Weldadigheid, de Commissie van Toevoorzigt en de Permanente Commissie bij te wonen, aan de beraadslagingen deel te nemen en voorstellen te doen, al had hij slechts een raadgevende stem. Hij mocht bovendien altijd inzage nemen van alle correspondentie, boeken en bescheiden van de Maatschappij van Weldadigheid.

Kenmerken

Datering:
1818-1970
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0186 Maatschappij van Weldadigheid
VERKORT:
NL-AsnDA, 0186
Categorie:
  • Zonder categorie