Uw zoekacties: Geschäftsstelle für Verwaltung feindlichen Warenlager in den...

094e Geschäftsstelle für Verwaltung feindlichen Warenlager in den besetzten niederländischen Gebieten ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, is ter plekke bij balie van de studiezaal van het NIOD een archiefverklaring verkrijgbaar. Direct na ondertekening kunt u de stukken aanvragen en inzien.
  Inleiding
  titel archief
  archiefvormer
  omvang
  citeer- en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  aard van de archiefbestanddelen
  ordening van de archiefbestanddelen
  selectie, vernietiging en bewerking
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  gebruikte afkortingen
  bewerking
  Geschiedenis
  De Geschäftsstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager in den besetzten niederländischen Gebieten (ook wel als Sammelverwaltung feindlicher Warenlager aangeduid) werd in de loop van 1940 in het leven geroepen en hield zich bezig met het beheer van in bezet Nederlands gebied aanwezige roerende goederen uit buitenlands bezit; grotendeels waren dit uiteraard partijen handelsgoederen. Aan het hoofd van dit bureau stond de Sammelverwalter F. Remppis. Particulieren en firma's die dergelijke goederen onder hun berusting hadden, dienden deze bij de Geschäftsstelle aan te melden, waarna de goederen werden verkocht. De opbrengsten werden door de Geschäftsstelle overgedragen aan de Deutsche Revisions- und Treuhand A.G., die deze bedragen verder op "Sperrkonto" onder beheer hield als "Sammelverwalterin" van alle vijandelijke tegoeden.
  Literatuur en verwante collecties
  Het archief van de Geschäftstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager in den besetzten niederländischen Gebiete maakt deel uit van een breder collectief archieven die allen raakvlakken hebben met Omnia. Het betreft:
  94 Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.;
  94a. Graser, Otto;
  94b. Reible, dr. F;
  94c. Deutsche Revisions- und Treuhand AG;
  94d. Cantrup, dr. Albert;
  94f. Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.

  Kenmerken

  Datering:
  1940-1942
  over het archief:
  Voor de uitvoering van enkele wetsbesluiten en wetten op het gebied van rechtsherstel en vijandelijk vermogen is op 9 augustus 1945 het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) opgericht. Tot de taken behoorde onder meer de vereffening en liquidatie van een aantal Duitse roofinstellingen. Voor twee van deze roofinstellingen werd mr. S. Roest Crollius aangesteld als beheerder: de Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte (SfH) en de Geschäftsstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager (GfW). Vanaf oktober 1945 heeft Roest Crollius zich beziggehouden met de opsporing van geconfisqueerd huisraad en de eigenaren daarvan. De SfH en de GfW waren als gevolg van VO 26/1940 tijdens de bezetting ingeschakeld bij het beheer van vijandelijk vermogen, SfH voor opgeslagen huisraad, de GfW voor handelsgoederen. Onder vijanden werden verstaan personen en instellingen die zich bevonden in geallieerde landen. SfH en GfW vielen onder de verantwoordelijkheid van de Abteilung Feindvermögen van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft.
  Openbaarheid:
  Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
  Omvang:
  0,4 meter (32 inventarisnummers)
  Status:
  Bruikleencollectie Nationaal Archief
  Trefwoorden: