Uw zoekacties: Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.

094 Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H. ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is in zijn geheel openbaar.
  Inleiding
  titel archief
  archiefvormer
  omvang
  citeer- en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  aard van de archiefbestanddelen
  ordening van de archiefbestanddelen
  selectie, vernietiging en bewerking
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  gebruikte afkortingen
  bewerking
  Geschiedenis
  geschiedenis van de archiefvormer
  geschiedenis van het archiefbeheer
  Verwante archieven
  Het archief van Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H. maakt deel uit van een breder collectief archieven die allen raakvlakken hebben met Omnia. Het betreft:
  94a. Graser, Otto;
  94b. Reible, dr. F;
  94c. Deutsche Revisions- und Treuhand AG;
  94d. Cantrup, dr. Albert;
  94e. Geschäftstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager;
  94f. Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.
  De volgende archieven en collecties komen in aanmerking voor verder onderzoek naar het onder beheer stellen en/of liquideren van joodse bedrijven:
  Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft
  Generalreferat/Hauptabteilung Wirtschaft
  Wirtschaftsprüfstelle.
  1940-1945
  NIOD, collectienummer 039 rubriek, 02.4.
  Einsatzstab Rosenberg
  1942-1943
  Deze organisatie hield zich bezig met het leeghalen van door joden verlaten woningen. De inboedels werden vervolgens naar Duitsland getransporteerd. Deze instelling was tevens Liquidationstreuhänder van verschilende joodse firma's
  NIOD, collectienummer 93a.
  Graser, O.
  Graser was Liquidationstreuhänder van verschillende joodse firma's in Nederland.
  1941-1943
  NIOD, collectienummer 94a.
  Reible, F.P.
  Reible was van mei 1941 tot eind 1943 Treuhänder van verschillende joodse textielbedrijven.
  1943-1945
  NIOD, collectienummer 94b.
  Deutsche Revisions-und Treuhand A.G., Zweigniederlassung Den Haag.
  Duits accountantskantoor belast met het beheer van vermogenswaarden toebehorende aan joden en overig 'vijandelijk vermogen' en met het toezicht op het beheer van de Treuhänder van joodse bedrijven.
  1940-1945 [1957]
  NIOD, collectienummer 94c
  Collectie dossiers Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H. en Deutsche Revisions-und Treuhand A.G.
  Dossiers betreffende de liquidatie van joodse bedrijven.
  NIOD, collectienummer 94f.
  Diestel, E.
  Treuhänder van de NV v/h Hollandia-fabrieken Kattenburg en Co.
  1941-1945
  NIOD, collectienummer 96
  Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmungen (NAGU).
  Bureau dat de waarde van een bedrijf vaststelde en vervolgens met de koper een
  verkoopovereenkomst sloot.
  1941-1945
  NIOD, collectienummer 177d
  Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut
  1945-1967
  Nationaal Archief Den Haag
  nummer toegang 2.09.16
  Dit archief is niet openbaar. Voor inzage is toestemming nodig van de minister van Justitie.
  Kamers van Koophandel en Fabrieken
  1921-heden.
  Het archief van de Kamers van Koophandel en Fabrieken bestaat uit het Handelsregister (dossiers betreffende bedrijven) en het zogeheten Secretariaatsarchief. Voor raadpleging kan het beste contact worden opgenomen met het rijksarchief in de provincie waar de betreffende kamer gevestigd is. Daar kan men meedelen welk gedeelte van het archief van de kamer al is overgebracht naar het rijksarchief in die provincie en wat nog bij de kamer zou moeten berusten. Als het te raadplegen archiefdeel nog bij de kamer berust, dient men contact op te nemen met de betreffende kamer, met het verzoek om inzage van het archief. Inzage in het gedeelte van het Handelsregister dat nog bij de kamer berust is alleen tegen betaling mogelijk. Raadpleging van het secretariaatsarchief kan door de kamer geweigerd worden, omdat de openbaarheid ervan in het algemeen beperkt is krachtens de Wet Openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995.
  Feindvermögensverwaltung in den besetzten Niederlanden
  Nummer toegang: 2.08.68 (bij het Nationaal Archief aanwezig).
  Het betreft ongeveer 2500 dossiers op naam van joodse en niet-joodse personen en bedrijven afkomstig van de Abteilung Feindvermögen des Generalkommissars für Finanz und Wirtschaft en bescheiden afkomstig van de Deutsche Revisions-und Treuhand AG, Zweigstelle Den Haag. Het archief werd eerder bewaard onder nummer R 177 bij het Bundesarchiv in Koblenz.
  Inventaris

  Kenmerken

  Datering:
  1941-1945
  over het archief:
  Omnia was een Duitse trustmaatschappij die tijdens de Tweede Wereldoorlog haar hoofdvestiging in Berlijn had. In 1941 kreeg Omnia de opdracht om een deel van de op handen zijnde liquidaties van joodse bedrijven door te voeren. De directe opdrachtgever in Nederland was de Wirtschaftsprüfstelle, een onderdeel van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft. Tussen 1941 en september 1944 kreeg Omnia 16.000 liquidatieopdrachten van de Wirtschaftsprüfstelle.
  Omvang:
  2,8 meter (149 inventarisnummers)
  Status:
  Bruikleencollectie Nationaal Archief
  Trefwoorden: