Uw zoekacties: Onderzoeksprogramma "Van Indië tot Indonesië"

862 Onderzoeksprogramma "Van Indië tot Indonesië" ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  Zoektips
  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is volledig openbaar.
  Inleiding
  titel archief
  archiefvormer
  omvang
  citeer en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  beheersgeschiedenis/overbrenging naar het RIOD
  aard van de archiefbestanddelen
  ordening van de archiefbestanddelen
  selectie, vernietiging en bewerking
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  bewerking
  Geschiedenis
  Achtergronden van de totstandkoming van het onderzoeksprogramma
  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in januari 2001 een uitgebreid onderzoeksprogramma te formuleren naar de verwikkelingen rond de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd en de dekolonisatie in Nederlands-Indië/Indonesië. Formeel luidde het verzoek een voorstel te doen voor "een breed opgezet historisch onderzoek naar in het bijzonder de sociale en economische gevolgen van de Japanse bezetting en de daarop volgende Bersiap- en revolutietijd alsmede het dekolonisatieproces voor de verschillende bevolkingsgroepen in de verschillende regio’s van Nederlands-Indië".

  De opdracht kwam voort uit de materiële en immateriële doorwerking van het (Indische) oorlogsverleden in Nederland. Deze maatschappelijke achtergrond vormde de leidraad voor de ontwikkeling van het programma.

  Na een voorbereidend onderzoek kwam het NIOD met een onderzoeksprogramma, dat vervolgens op 1 september 2002 van start ging: ‘Van Indië tot Indonesië: de herschikking van de Indonesische samenleving’. Het had als doel het verschaffen van inzichten in de gevolgen van oorlog, revolutie en dekolonisatie voor de verschillende bevolkingsgroepen in de Indonesische archipel van de jaren dertig tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. In mei 2007 werd het programma afgerond.
  Organisatie
  Het projectbureau in Nederland bestond uit een programma-coördinator, een assistent-coördinator en een tweetal adviseurs. Een wetenschappelijke stuurgroep bewaakte de wetenschappelijke kwaliteit van de deelonderzoeken. Vanwege het maatschappelijke en politieke belang van het programma werd daarnaast een commissie van advies benoemd die tot taak had te adviseren over het verloop en de presentatie van het onderzoek en de voorlichting aan het publiek. Leden van de commissie waren vertegenwoordigers van de Indische gemeenschap en culturele instellingen. De directeur van het NIOD was de eindverantwoordelijke.

  In Jakarta werd een projectbureau opgezet dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van het Indonesische deel van het programma. Het bureau bestond uit een programma-coördinator, een assistent-coördinator en een administrateur. Hier werd eveneens een commissie van advies ingesteld.
  Onderzoek
  Het onderzoeksprogramma "Van Indië tot Indonesië" bestond uit een aantal deelonderzoeken uitgevoerd in Nederland door Nederlandse onderzoekers, en in Australië door een Australische onderzoeker. Het Indonesische deel van het programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met het LIPI, de Indonesische organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Het omvatte een uitgebreid onderzoeks- en opleidingsprogramma voor jonge Indonesische historici.
  Publieksevenementen
  Vanwege het grote maatschappelijke belang van het programma werd het publiek gedurende de looptijd van het programma door middel van een aantal publieksevenementen geregeld op de hoogte gehouden van de voortgang van de deelonderzoeken en de voorlopige onderzoeksresultaten. Naast filmvoorstellingen, lezingenmiddagen, artikelen en interviews in de geschreven pers en op de radio was het NIOD met het programma ook tweemaal vertegenwoordigd op de Pasar Malam Besar met een tentoonstelling, een stand en een reeks lezingen. De internationale dekolonisatieconferentie in Amsterdam georganiseerd in het kader van het onderzoeksprogramma had een voor het publiek toegankelijk, cultureel deel. De presentatie van de eindresultaten van de onderzoeken vond plaats tijdens het internationale literatuurfestival Winternachten in januari 2007; Van Indië tot Indonesië verzorgde een uitgebreid dag- en avondprogramma met lezingen afgewisseld door film, muziek, poëzie en toneel.
  Onderzoeksresultaten
  De eindresultaten van de deelonderzoeken verschenen in de vorm van een aantal monografieën en bundels, zowel in het Nederlands, Engels en Indonesisch. Enkele daarvan zijn genoemd onder het kopje "literatuur". Een compleet overzicht is te vinden in de jaarverslagen.
  Literatuur en verwante collecties
  Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven en literatuur.
  Literatuur
  Verwante collecties
  Inventaris
  Kenmerken
  Datering:
  2000-2007
  over het archief:
  Het onderzoeksprogramma "Van Indië tot Indonesië: de herschikking van de Indonesische samenleving" is tussen september 2002 en mei 2007 door het NIOD uitgevoerd. Doel was het verschaffen van inzichten in de gevolgen van oorlog, revolutie en dekolonisatie voor de verschillende bevolkingsgroepen in de Indonesische archipel van de jaren dertig tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. Het onderzoeksprogramma heeft geresulteerd in een aantal publicaties en publieksevenementen.
  Openbaarheid:
  Volledig openbaar
  Omvang:
  0,15 meter (5 inventarisnummers)
   
   
   
  MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
  meer informatie over MAIS-(M)DWS