Uw zoekacties: Le-Ezrath Ha-Jeled

197k Le-Ezrath Ha-Jeled ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is sinds 1 januari 2020 vrijwel volledig openbaar.

  De inventarisnummers 1e, 2c, 4c, 4e t/m 4i, 5a, 5b, 6h en 6a zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
  Inleiding
  De Stichting "Le-Ezrath Ha-Jeled" (Het Kind ter Hulpe), een Joodse stichting, hield zich bezig met de verzorging van Joodse oorlogspleegkinderen. De stichting bekommerde zich vooral, zoals uit de stukken blijkt, om het herstel van het specifiek Joodse karakter van de opvoeding der kinderen, die gedurende de bezettingsjaren dikwijls uitsluitend in niet-Joodse milieu's hadden verkeerd. Daartoe ijverde men ervoor, dat na de bevrijding de kinderen bij voorkeur aan Joodse pleegouders of tehuizen werden toegewezen. Dit streven bracht de stichting meer dan eens in conflict met de van regeringswege ingestelde Commissie voor Oorlogspleegkinderen, over welke conflicten in de collectie eveneens stukken zijn opgenomen.
  In de loop van 1950 ging "Le-Ezrath Ha-Jeled" een fusie aan met een drietal andere Joodse instellingen op het gebied van de kinderzorg, t.w. de Bergstichting, het Joods Jongenshuis en de S.A. Rudelsheimstichting, sindsdien tezamen geheten de Gefusioneerde Instellingen. Ook zijn in de collectie documenten aanwezig aangaande fusiepogingen en onderhandelingen met andere Joodse maatschappelijke instanties.
  De toegang is in april 1981 vervaardigd door drs. A.J. Heumakers.
  Inventaris
  aanvraaginstructie

  Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
  onder vermelding van: archief 197k, inv.no. ...
  Het inventarisnummer is vermeld in oplopende volgorde,
  links naast de beschrijving van de stukken

  Kenmerken

  Datering:
  1945-1964
  over het archief:
  De Joodse Stichting Le-Ezrath Ha-Jeled (Het Kind ter Hulpe) stelde zich de verzorging van joodse oorlogspleegkinderen ten doel. In de loop van 1950 ging Le-Ezrath Ha-Jeled een fusie aan met een drietal andere joodse instellingen op het gebied van de kinderzorg; de Bergstichting, het Joods Jongenshuis en de W.A. Rudelsheimstichting, sindsdien geheten de Gefuseerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming.
  aard van de documenten:
  Het gaat om een klein deel van het archief van Le-Ezrath Ha-Jeled. De stukken hebben vooral betrekking op de periode 1945-1950.
  Openbaarheid:
  Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
  Omvang:
  0,8 meter, 6 dozen
  Status:
  NIOD-KNAW collectie
  Trefwoorden:
  Zie ook:
  Archiefvormer(s):