Uw zoekacties: Inter-Kerkelijk Bureau Noodvoedselvoorziening - Den Haag

182f Inter-Kerkelijk Bureau Noodvoedselvoorziening - Den Haag ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is voor een groot deel openbaar. Alleen de inventarisnummers 3, 5, 6, 31, 32, 34, 127, 128, 129, 131, 132, 160 en 161 zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. .Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, is ter plekke bij balie van de studiezaal van het NIOD een archiefverklaring verkrijgbaar. Direct na ondertekening kunt u de stukken aanvragen en inzien.
  Inleiding
  Het Plaatselijk Interkerkelijk Bureau Noodvoedselvoorziening Den Haag en omstreken (IKB) is ontstaan in de winter van 1944/1945 op initiatief van het Interkerkelijk Overleg, toen de rantsoenen op onrustbarende wijze beneden het bestaansminimum waren gedaald. Het was een charitatieve instelling, die geen enkele binding bezat met politieke partijen. Financieel werd het bureau gesteund door particulieren en diverse instanties. Zijn taak was hulp te verlenen aan noodlijdende personen en instellingen in de vorm van extra voeding, kleding en gelden, door het organiseren van kinderuitzendingen e.d. Het IKB stond in nauw contact met de voedsel-autoriteiten en ondervond van die zijde veel medewerking. Nadat zijn taak min of meer was beëindigd, zijn de werkzaamheden van het bureau, reeds van augustus 1945 af, weer overgenomen door het IKO. De werkzaamheden van beide instellingen strekten zich op dit terrein nog over een aantal jaren na de oorlog uit. Naast het Centrale Interkerkelijk Bureau bestonden in de Westelijke provincies plaatselijke interkerkelijke bureaus.
  Het Plaatselijk Interkerkelijk Bureau te Den Haag was samengesteld uit o.m. een Plaatselijke Commissie, een Werkcommissie, een Secretariaat, en verschillende andere afdelingen, w.o. een medische- en een sociale-, alsmede een aantal wijkbureaus.
  De inventaris van het IKB Den Haag is gesplitst in een algemeen gedeelte (onderwerpmappen, correspondentie en diverse stukken), en archivalia van de afdelingen afzonderlijk. Aan het einde van de lijst vindt men een inventaris van de stukken welke betrekking hebben op de werkzaamheden van het IKO.
  De toegang is in augustus 1971 vervaardigd door mejuffrouw A.H. Stork. In 2014 zijn aanvullingen (inventarisnummers 182 en verder) toegevoegd door drs. R.C.C. Pottkamp.
  Inventaris
  Concordans
  Klik op het icoon voor de concordans
  Erfgoedstuk

  Kenmerken

  Datering:
  1944-1949
  over het archief:
  Het Inter-Kerkelijk Bureau (IKB) is in de winter van 1944 op initiatief van het Interkerkelijk Overleg opgericht, toen de rantsoenen ver beneden het bestaansminimum waren gedaald. De taak van het IKB was het verstrekken van extra voeding, kleding en gelden. Het IKB was een charitatieve instelling en had geen enkele binding met een politieke partij. Financieel werd het IKB gesteund door particulieren en verschillende instanties. Het plaatselijk Inter-Kerkelijk Bureau te Den Haag was samengesteld uit onder meer een Plaatselijke Commissie, een Werkcommissie, een Secretariaat, medische en sociale-afdelingen en wijkbureaus.
  Openbaarheid:
  Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
  Omvang:
  3,6 meter (185 inventarisnummers)
  Status:
  NIOD-KNAW collectie
  Trefwoorden:
  Gevonden archiefstukken
  Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.