Uw zoekacties: Deutsche Revisions und Treuhand A.G. (Zweigniederlassung Den Haag)

094c Deutsche Revisions und Treuhand A.G. (Zweigniederlassung Den Haag) ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, is ter plekke bij balie van de studiezaal van het NIOD een archiefverklaring verkrijgbaar. Direct na ondertekening kunt u de stukken aanvragen en inzien.
  Inleiding
  titel archief
  archiefvormer
  omvang
  citeer- en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  aard van de archiefbestanddelen
  ordening van de archiefbestanddelen
  selectie, vernietiging en bewerking
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  gebruikte afkortingen
  bewerking
  Geschiedenis
  In de zomer van 1940 vestigde de Deutsche Revisions-und Treuhand AG (DRT), een groot Duits accountantskantoor, een filiaal in 's-Gravenhage. Dit gebeurde in overleg met het Rijkscommissariaat. De DRT werd in Nederland met verschillende taken belast die vooral in verband stonden met het onder beheer stellen van vermogenswaarden, toebehorende aan vijanden en joden. Om de verhouding tot Omnia te begrijpen zijn vooral de volgende taken van belang:
  - Verordening VO 26/40 verplichtte tot aangifte van vijandelijk vermogen. De DRT werd belast met het in ontvangst nemen, registreren en inventariseren van alle aanmeldingsformulieren. Afschriften van deze formulieren zijn op verschillende plaatsen in het archief van Omnia aanwezig.
  - Accountantstoezicht op het beheer van de Treuhänder (bewindvoerders) van joodse bedrijven, dus ook op Omnia. In juli 1941 werden door het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft 'Richtlinien für die Verwaltung von anmeldepflichtigen Unternehmen' opgesteld. In deze richtlijnen staat onder meer dat de Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft (d.w.z. de Afdeling Wirtschaftprüfstelle) voor het financiële toezicht op de Treuhänder gebruik maakt van de DRT. Om het toezicht mogelijk te maken stuurde Omnia afschriften van de eindrapporten van haar Sachbearbeiter (een medewerker met beslissingsbevoegdheid, een referent) naar de DRT.
  Verwante archieven
  Het archief van de Deutsche Revisions- und Treuhand AG maakt deel uit van een breder collectief archieven die allen raakvlakken hebben met Omnia. Het betreft:
  94 Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.;
  94a. Graser, Otto;
  94b. Reible, dr. F;
  94d. Cantrup, dr. Albert;
  94e. Geschäftstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager;
  94f. Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.
  Inventaris
  Aanvraaginstructie
  Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
  onder vermelding van: archief 94c, inv.no. ...
  Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
  links naast de beschrijving van de stukken
  Concordans
  -

  Kenmerken

  Datering:
  1940-1945 [1957]
  over het archief:
  In 1941 opende dit grote Duitse accountantskantoor in overleg met het Reichskommissariat een filiaal in Den Haag. De DRT werd belast met het onder beheer stellen van vermogenswaarden toebehorende aan joden en vijanden. De DRT hield verder accountantstoezicht op het beheer van de Treuhänder van joodse bedrijven, dus ook op de Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H. (archief 94).
  Openbaarheid:
  Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
  Omvang:
  1,6 meter (82 inventarisnummers)
  Status:
  Bruikleencollectie Nationaal Archief
  Trefwoorden: