Uw zoekacties: Europese dagboeken en egodocumenten

244 Europese dagboeken en egodocumenten ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  De collectie is grotendeels beperkt openbaar en slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, is ter plekke bij balie van de studiezaal van het NIOD een archiefverklaring verkrijgbaar. Direct na ondertekening kunt u de stukken aanvragen en inzien.

  Een aantal dagboeken is volledig openbaar omdat de auteur of diens nabestaanden toestemming hebben gegeven voor publicatie. Dit is vermeld bij de betreffende dagboeken.

  Vanwege de bescherming van de privacy zijn van sommige dagboekauteurs alleen de initialen vermeld. Dagboekauteurs van wie de naam niet bekend is, zijn vermeld als "anoniem".

  Dagboek 1642 kan tot 1 januari 2028 slechts ingezien worden na schriftelijke toestemming van de de schenker.

  Dagboek 1832 is tot 1 januari 2026 in het geheel niet raadpleegbaar.
  Meer uitleg over openbaarheidsbeperkingen leest u hier.
  Inleiding
  titel archief
  archiefvormer
  omvang
  citeer en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  aard van de archiefbestanddelen
  ordening van de archiefbestanddelen
  selectie, vernietiging en bewerking
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  bewerking
  Geschiedenis
  "Wil het nageslacht ten volle beseffen wat wij als volk in deze jaren hebben doorstaan en zijn te boven gekomen, dan hebben wij juist de eenvoudige stukken nodig: een dagboek, brieven van een arbeider uit Duitsland, [...] toespraken van een predikant" *  .
  Met deze woorden riep G. Bolkestein, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van de Nederlandse regering in ballingschap, de luisteraars in bezet Nederland op hun alledaagse belevenissen op papier vast te leggen. In de avonduitzending van Radio Oranje van dinsdag 28 maart 1944 kondigde hij de samenstelling van een "groot, waarlijk nationaal werk" aan. Met zijn oproep legde Bolkestein de fundamenten voor de Collectie Dagboeken en Egodocumenten van het NIOD.
  Eén van de velen die Bolkestein's oproep hoorden, was een jong joods meisje dat op een zolder aan de Amsterdamse Prinsengracht ondergedoken zat. Het dagboek van Anne Frank zou onder de titel "Het Achterhuis" uitgroeien tot het bekendste egodocument uit de bezettingsperiode. Maar ook honderden anderen tekenden hun alledaagse belevenissen op: huisvrouwen, burgemeesters, winkeliers, artsen, NSB'ers, Oostfrontstrijders, gevangenen en scholieren.
  "...natuurlijk stormden ze allemaal meteen op mijn dagboek af".
  Daags na Bolkesteins radiotoespraak stelde Anne Frank zich al voor hoe het zou zijn als ze een roman over het Achterhuis kon schrijven, "aan de titel alleen zouden de mensen denken, dat het een detective-roman was". De scan is gemaakt uit het facsimile van het dagboek.
  Erfgoedstuk
  Meteen na haar oprichting begon het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) met het verzamelen van hun dagboeken. Vanaf december 1945 werd de Nederlandse bevolking via radio-uitzendingen opgeroepen dagboeken ter beschikking te stellen aan het RIOD. Het vergaren van deze geschriften was belangrijk omdat "de onopzettelijk door tallozen bijgehouden dagboeken bij uitstek het nageslacht een juiste indruk geven van wat de gewone burger in de oorlogs- en bezettingsjaren beleefde". Daarnaast hebben de dagboeken grote waarde omdat zij een uitvoerig beeld geven van belangwekkende plaatselijke gebeurtenissen.
  Aldus verwierf het RIOD honderden dagboeken. Elk dagboek waarvan verwacht werd dat het "voor het historisch onderzoek naar de jaren der Duitsche bezetting tot in de lengte van generaties van de grootste beteekenis zal zijn", werd gekopieerd waarna de eigenaar het origineel desgewenst weer terug kreeg. Ingezonden dagboeken waaruit een minder sterk historisch belang sprak, werden geretourneerd zonder te zijn vermenigvuldigd.
  In de tweede helft van 1947 kregen de dagboekauteurs een vragenformulier toegezonden waarin zij hun persoonlijke achtergrond konden schetsen. De toenmalige chef van het RIOD, drs. L. de Jong voorzag dat “de latere lezer der fotocopieën zeer zeker voor de persoon van de schrijver of schrijfster grote belangstelling zou hebben”.

  Het NIOD beschikt over 485 ingevulde vragenformulieren, die in archief 783 zijn ondergebracht.
  In 1949 werden de belangwekkendste dagboeken geanalyseerd zodat "systematisch al datgene zou worden opgetekend wat voor de verdere wetenschappelijke arbeid [...] van belang zou kunnen zijn". De analyses bevatten informatie over de auteur, locatie, periode en inhoud van de betreffende dagboeken. Analyses van niet-aanwezige dagboeken vermelden de reden waarom een dagboek niet is vermenigvuldigd. De in totaal 955 gestencilde dagboekanalyses bevinden zich in archief 784. In een aparte doos zijn enkele originele analyses bewaard gebleven. Met het oog op de uitgave van een bronnenpublicatie maakte een medewerkster van het Instituut, mevrouw dr. R.S. Zimmerman-Wolf, een selectie uit de dagboeken. Nadat zij zich uit het project had teruggetrokken, voltooide mevrouw drs. T.M. Sjenitzer-van Leening de werkzaamheden. Op 20 november 1954 verscheen een bloemlezing onder de titel "Dagboek-fragmenten 1940-1945". Een exemplaar hiervan bevindt zich in de studiezaal.
  Veel dagboekbeschrijvingen zijn gemaakt in de jaren vijftig en ademen de sfeer van de toen geldende maatschappelijke opvattingen over de oorlogsjaren.
  Literatuur, verwante collecties en media
  Literatuur over oorlogsdagboeken en egodocumenten
  De collectie dagboeken van het NIOD in de media
  Gepubliceerde dagboeken uit de NIOD-collectie
  Verwante archieven
  Digitale dagboeken
  Volledig digitaal beschikbaar zijn de dagboeknummers:
  1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 40, 41, 44, 56, 57, 75, 77, 80, 81, 85, 88, 92, 95, 100, 102, 126, 127, 129, 135, 143, 153, 162, 166, 167, 183, 187, 191, 193, 197, 198, 205, 207, 208, 209, 211, 214, 215, 217, 219, 223, 230, 231, 232, 237, 245, 250, 251, 252, 253, 266, 267, 270, 286, 301, 303, 306, 308, 315, 320, 332, 333, 336, 350, 351, 360, 362, 369, 370, 379, 382, 387, 397, 399, 403, 411, 414, 418, 419, 423, 425, 426, 427, 429, 430, 432, 440, 463, 465, 470, 475, 478, 479, 480, 490, 504, 507, 508, 511, 513, 516, 519, 526, 530, 547, 560, 572, 573, 574, 575, 579, 582, 586, 588, 590, 597, 615, 616, 619, 631, 642, 649, 668, 696, 704, 711, 716, 721, 722, 724, 730, 734, 736, 737, 739, 743, 744, 751, 752, 764, 768, 769, 776, 804, 810, 825, 837, 840, 842, 850, 860, 871, 877, 878, 883, 887, 888, 898, 909, 920, 921, 922, 928, 937, 953, 957, 965, 968, 973, 985, 986, 987, 990, 993, 994, 1010, 1017, 1019, 1021, 1039, 1040, 1045, 1052, 1062, 1067, 1071, 1095, 1129, 1164, 1197, 1210, 1245, 1274, 1279, 1296, 1304, 1328, 1338, 1342, 1346, 1349, 1359, 1384, 1399, 1400, 1419, 1436, 1454, 1457, 1458, 1461, 1462, 1464, 1468, 1469, 1471, 1474, 1475, 1477, 1479, 1480, 1484, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1495, 1496, 1497, 1499, 1502, 1504, 1505, 1508, 1509, 1510, 1511, 1515, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1527, 1528, 1530, 1531, 1533, 1534, 1536, 1543, 1544, 1552, 1554, 1555, 1559, 1560, 1564, 1569, 1571, 1572, 1577, 1584, 1587, 1593, 1605, 1611, 1614, 1619, 1623, 1626, 1628, 1636, 1657, 1665, 1700, 1701, 1778, 1807, 1808, 1816, 1827, 1841, 1845, 1876, 1890, 1895, 1902, 1903, 1907, 1913, 1915, 1917, 1919, 1920, 1923, 1942, 1944, 1949, 1954, 1957, 1958, 1961, 1966, 1973, 1975, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1992, 1999,
  2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2016, 2023, 2026, 2027, 2030, 2034, 2036, 2038, 2039, 2042, 2043, 2045, 2050, 2051, 2055, 2058, 2059, 2060, 2062, 2067, 2069, 2072, 2073, 2075, 2076, 2077, 2078, 2080, 2082, 2083, 2084, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2097, 2098, 2100, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121.
  Hiervan zijn de dagboeknummers:
  1, 3, 5, 7, 16, 20, 22, 24, 25, 40, 41, 44, 56, 75, 81, 85, 88, 102, 129, 135, 140, 142, 143, 162, 166, 167, 183, 187, 191, 196, 197, 198, 202, 205, 207, 208, 209, 211, 215, 217, 230, 231, 245, 250, 251, 263, 267, 270, 296, 303, 306, 315, 320, 336, 350, 351, 362, 369, 370, 379, 389, 399, 403, 411, 412, 414, 419, 423, 424, 427, 429, 430, 432, 433, 440, 460, 463, 470, 478, 479, 480, 490, 507, 508, 516, 519, 560, 572, 573, 574, 575, 577, 579, 586, 597, 642, 649, 704, 711, 721, 722, 730, 734, 736, 737, 739, 743, 744, 764, 776, 804, 825, 837, 840, 850, 860, 871, 877, 878, 887, 888, 898, 920, 931, 937, 955, 963, 965, 968, 985, 986, 987, 990, 1010, 1017, 1019, 1045, 1062, 1067, 1164, 1197, 1245, 1279, 1342, 1359, 1400, 1419, 1454, 1458, 1461, 1462, 1464, 1469, 1477, 1484, 1487, 1488, 1490, 1495, 1496, 1497, 1499, 1502, 1505, 1508, 1509, 1510, 1511, 1515, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1534, 1543, 1544, 1552, 1554, 1555, 1559, 1560, 1564, 1569, 1577, 1584, 1593, 1605, 1611, 1623, 1628, 1700, 1701, 1768, 1778, 1807, 1816, 1827, 1841, 1902, 1903, 1913, 1917, 1923, 1942, 1949, 1954, 1957, 1966, 1987, 2005, 2023, 2042, 2042, 2059 en 2072 bovendien volledig getranscribeerd en woordelijk doorzoekbaar.
  De website Geheugen van Nederland toont een groot deel van deze dagboeken, aangevuld met nog eens honderden dagboeken die bij andere archiefinstellingen worden bewaard.
  Inventaris
  Records 1 t/m 100
  Records 101 t/m 200
  Records 201 t/m 300
  Records 301 t/m 400
  Records 401 t/m 500
  Records 501 t/m 600
  Records 601 t/m 700
  Records 701 t/m 800
  Records 801 t/m 900
  Records 901 t/m 1000
  1530 Munnik, Corri i
  244 Europese dagboeken en egodocumenten
  Inventaris
  1530
  Munnik, Corri
  Auteur:
  Munnik, Corri
  Openbaarheid:
  Volledig openbaar
  Vorm:
  Dagboek met losse en ingeplakte bijlagen (handgeschreven tekst in dagboek ter grootte van schrift (fotokopie))
  Omvang:
  ~ 60 pagina's
  Periodisering:
  16 mei 1943 - februari 1949 (met onderbrekingen)
  Periode van ontstaan:
  16 mei 1943 - februari 1949 (met onderbrekingen)
  Localisering:
  Delft
  Taal:
  Nederlands
  Inhoud:
  De auteur, een meisje, zit op de lagere school. In het op haar verjaardag gekregen dagboek vertelt ze over ruzies met vriendinnen of gebeurtenissen op school. Ze gaat naar de zondagschool. In de zomervakantie zwemt ze. Er worden veel verjaardagen gevierd. In de vakantie gaat ze naar Den Haag, Volendam, Rotterdam en bezoekt familie. In haar school worden Duitsers gelegerd, zodat ze vrij heeft. Algemene dagelijkse gebeurtenissen worden afgewisseld met het verhaal over een jongen die sterft na mishandeling door de Duitsers omdat hij "Rotmof" roept, als ze op zijn knikkers gaan staan. Ze vertelt over een joods jongetje dat door de Duitsers wordt vergiftigd. Daarna zegt ze "Morgen heb ik weer pianoles, bah !". Ze krijgen inkwartiering. Overvliegende Engelse vliegtuigen werpen zilverpapiertjes uit om de Duitsers te misleiden. Kerstmis vieren ze met familie. Bij een overval op het politiebureau worden onderduikers bevrijd. Ze krijgt maart 1944 een kinderlegitimatiebewijs. Pasen wordt in 1944 zonder eieren gevierd. In Frankrijk is 6 juni 1944 de invasie, hiep hiep hoera ! Ze staat in de rij in Den Haag om vis te krijgen en moeder haalt in Zwijndrecht aardappelen. In september komen de NSB'ers na een korte afwezigheid terug. Er wordt gevochten. Ze kan de propellers van de Engelse jagers zien, zo dichtbij komen deze. Ze bombarderen de spoorwegwagons. Ze vindt het steeds vervelender, er is ook steeds minder te eten. Maar ze kan weer naar haar oude schoolgebouw. Ze gaat steeds meer op de Duitsers schelden. Kleren moeten ingeleverd worden, er is geen gas meer en alleen 's avonds elektriciteit. Eind november 1944 eten ze uit de gaarkeuken, thuis zijn alleen nog wat aardappelen en bonen. In Rotterdam worden alle weerbare mannen weggevoerd.
  Inhoud vervolg:
  's Avonds is er alleen nog maar petroleumverlichting. Haar oudere zusje is tijdelijk bij een kennis in huis. Ze vieren wel Sinterklaas. Delft is aan de beurt voor een razzia. Ze heeft de hele dag honger, er is bijna alleen nog brood te eten. Vader en moeder gaan kolen zoeken. De enigen die het goed hebben zijn de zwarthandelaren. Ze kunnen bloembollen halen en het Zweedse Rode Kruis zorgt voor eten. Het station van Delft wordt gebombardeerd. School is er niet meer, de kolen zijn in beslag genomen. Maar de toestand gaat mieters goed voor de geallieerden en de moffen worden doodsbang en vorderen fietsen. Ze krijgt bijvoeding voor kinderen, evenals haar oudere zusje. Hitler ligt op sterven en zal de capitulatie niet meemaken ! Op 5 mei komt er vrede en de mensen zijn gek van vreugde. Je mag tot 9 uur buiten blijven, maar de mensen zijn er om half elf nog. Ze koopt een toeter en een feestmuts. Het kringhuis van de NSB bestaat niet meer en ze geeft een uitgebreide beschrijving van de kaalscheren van de moffenmeiden, die ze "Moffenkledders" noemt. Na 5 mei gaat ze nog lange tijd door met het beschrijven van de feestelijkheden. Ze gaat nu naar de middelbare school.
  NB:
  Bijlage is onder andere een brief van 15 september 1945 van een tante van uit een kamp in Medan.

  Eén van de verhalen uit het jeugdboek "Oorlog in Inkt" is gebaseerd op het dagboek van Corri Munnik. Een foto van haar en haar dagboek is afgedrukt bij het artikel "Oorlogsdagboeken van kinderen bewerkt tot bundel verhalen: ‘Kunnen we geen brood of meel kopen?’".
  Datum beschrijving:
  juli 2007

  Gebruik alt + scroll om te scrollen

  Ga
  Records 1101 t/m 1200
  Records 1201 t/m 1300
  Records 1301 t/m 1400
  Records 1401 t/m 1500
  Records 1501 t/m 1600
  Records 1601 t/m 1677

  Kenmerken

  over het archief:
  Direct na de bevrijding is het NIOD begonnen met het verzamelen van dagboeken en andere egodocumenten. Inmiddels bestaat de collectie uit ruim 1350 exemplaren, die óf in origineel óf in fotokopie aanwezig zijn.
  Beschrijving:
  Een aantal dagboeken is in de loop der jaren gepubliceerd (zie de rubriek Literatuur en verwante collecties). Een deel van de collectie is gebruikt voor het samenstellen van de bloemlezing "Dagboekfragmenten 1940-1945" (1954). Veertien dagboeken die door kinderen zijn geschreven, zijn gebruikt voor het jeugdboek "Oorlog in inkt" (2020).
  Openbaarheid:
  Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
  Omvang:
  38,5 meter (2131 inventarisnummers)
  Status:
  NIOD-KNAW collectie