Uw zoekacties: Bregstein, M.H.

212e Bregstein, M.H. ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  Zoektips
  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is sinds 1 januari 2020 volledig openbaar.
  Inleiding
  titel archief
  archiefvormer
  omvang
  citeer- en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  beheersgeschiedenis/overbrenging naar het RIOD
  aard van de archiefbestanddelen
  ordening van de archiefbestanddelen
  selectie, vernietiging en bewerking
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  afkortingen
  bewerking
  Levensloop
  Marcel Henri Bregstein (1900-1957) was de oudste zoon uit een welgesteld gezin van Russisch-Franse afkomst. Na het gymnasium studeerde hij rechten in Amsterdam, waarna hij in 1927 cum laude promoveerde op een proefschrift over "ongegronde vermogensvermeerdering". Na zijn promotie werkte Bregstein enige jaren in de advocatuur. In 1934 maakte hij de overstap naar de academische wereld en werd hoogleraar privaatrecht aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool in Rotterdam. Bregstein kwam in 1939 terug aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam waar hij werd aangesteld als hoogleraar Handelsrecht en Faillissementsrecht. In april 1940 werd hij tevens plaatsvervangend Rijksadvocaat. Vanwege zijn joodse afkomst werd Bregstein in november 1940 uit al zijn ambten ontzet. Hij wist echter deportatie te voorkomen op grond van zijn huwelijk met de niet-joodse Maria Bakker.
  M.H. Bregstein.
  Erfgoedstuk
  Vanwege zijn naoorlogse verdiensten werd Bregstein in augustus 1947 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
  Erfgoedstuk
  Tijdens de oorlog en na de bevrijding hield Bregstein zich actief bezig met het, vooral civielrechtelijke, rechtsherstel in de ontwrichte Nederlandse samenleving. Hij was onder andere lid van de Raad voor het Rechtsherstel voor de afdeling effectenregistratie, juridisch adviseur van het Ministerie van Financiën en Nederlands vertegenwoordiger bij internationale onderhandelingen en conferenties. In 1945 werd hij opnieuw benoemd tot hoogleraar, ditmaal de leerstoel burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, wederom aan de Universiteit van Amsterdam. In het academische jaar 1951-1952 was hij daar tevens rector magnificus. Bregstein stond bekend als een bijzondere en goede docent. Hij stimuleerde zijn studenten om zelf te denken en probeerde ze vooral inzicht mee te geven. Naast zijn academische carrière was Bregstein actief in verschillende juridische commissies en organisaties. In 1957 stierf hij onverwacht door een val uit het raam van een hotel in Palermo, Italië.
  Karakteristieke poses van M.H. Bregstein tijdens colleges.
  Erfgoedstuk
  -
  Erfgoedstuk
  Literatuur en verwante collecties
  Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende literatuur.
  Bregstein, M.H., "De strijd tegen de wilde autobussen" in: Economisch-statistische berichten: algemeen weekblad voor handel, nijverheid, financiën en verkeer 23. 1196 (z.p. 1938)
  212e Bregstein, M.H.
  Literatuur en verwante collecties
  Bregstein, M.H., "De strijd tegen de wilde autobussen" in: Economisch-statistische berichten: algemeen weekblad voor handel, nijverheid, financiën en verkeer 23. 1196 (z.p. 1938)
  Inventaris
  Kenmerken
  Datering:
  1930-1957
  over het archief:
  Marcel Henri Bregstein (1900-1957) was van 1934 tot in 1939 gewoon hoogleraar in de privaatrechtelijke vakken aan de Hogeschool van Rotterdam. In 1939 werd hij benoemd tot hoogleraar in het handelsrecht en het internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In april 1940 werd hij daarnaast benoemd tot plaatsvervangend rijksadvocaat. Op grond van zijn joodse afstamming werd hij in 1940 uit zijn ambten ontzet. Na de bevrijding werd hij lid van de Raad voor het Rechtsherstel, afdeling Effectenregistratie. Hij trad op als juridisch adviseur voor het ministerie van Financiën, vooral voor problemen betreffende de liquidatie van vijandelijk vermogen in internationaal verband.
  Openbaarheid:
  Volledig openbaar
  Omvang:
  4,2 meter (217 inventarisnummers)
  Status:
  NIOD-KNAW collectie
  Trefwoorden:
  Archiefvormer(s)::
   
   
   
  MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
  meer informatie over MAIS-(M)DWS