Uw zoekacties: Rüstungsinspektion Niederlande

092b Rüstungsinspektion Niederlande ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is in zijn geheel openbaar.
  Inleiding
  titel archief
  archiefvormer
  omvang
  citeer- en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  beheersgeschiedenis/overbrenging naar het niod
  aard van de archiefbestanddelen
  selectie, vernietiging en bewerking
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  bewerking
  Geschiedenis
  Rüstungsinspektion Niederlande
  092b Rüstungsinspektion Niederlande
  Geschiedenis
  Rüstungsinspektion Niederlande
  De Rüstungsinspektion Niederlande werd al in mei 1940 ingesteld door het Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt van het Oberkommando der Wehrmacht; in de laatste dagen van deze maand waren reeds besprekingen gaande tussen een Vorkommando van de Rüstungsinspektion Niederlande en de Nederlandse metaalindustrie. In Duitsland beschikte het Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt in elke Wehrkreis over een Rüstungsinspektion; dit net werd dus nu ook over de nieuw bezette gebieden uitgebreid. De taak der Rüstungsinspektionen was in de eerste plaats het onderbrengen van Wehrmacht-orders, gewoonlijk afkomstig van het centrale Wehrmacht-bureau, bij de industrie en voorts het bevorderen van een vlotte uitvoering daarvan. De Rüstungsinspektion Niederlande verschilde slechts in zoverre van de Inspektionen. In Duitsland, dat in het belang van een goede coördinatie van de activiteit van militaire en civiele instanties aan de Rüstungsinspektion Niederlande een Abteilung gewerbliche Wirtschaft werd toegevoegd, die zich vooral zou bezig houden met de distributie van industrie-grondstoffen, zodat ook deze distributie direct gericht zou zijn op de belangen van het Duitse oorlogspotentieel.
  Hoe de organisatie en personeelsbezetting van de Rüstungsinspektion Niederlande er uitzagen is reeds uitvoerig weergegeven in de beschrijving van het archief der (Haupt-) Abteilung gewerbliche Wirtschaft van de Rüstungsinspektion Niederlande. Hier moge daarom volstaan worden met het vermelden van de voornaamste wijziging in de positie van de Rüstungsinspektion Niederlande *  . Deze had plaats in 1942/43 en was een gevolg van een reorganisatie in Duitsland. Door zijn Erlass van 7 mei 1942 had Hitler nl. alle Rüstungsdienststellen onder de Reichsminister für Bewaffnung und Munition *  (Speer) geplaatst. Het Rüstungsamt was dus voortaan een onderdeel van Speer's ministerie. In Nederland werkte deze reorganisatie wat later door, maar vanaf februari 1943 noemde de Rustungsinspektion Niederlande zich "Rüstungsinspektion Niederlande des Reichsministers fur Bewaffnung und Munition".
  In mei 1943 werd de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft, die al sinds 1940 tevens tot het Rijkscommissariaat had behoord, definitief van de Rüstungsinspektion Niederlande losgemaakt en als Hauptabteilung in het Generalkommissariat fur Finanz und Wirtschaft ingedeeld.
  Tenslotte werd de positie van de Rüstungsinspektion Niederlande begin 1943 ondergeschikt gemaakt aan de Rüstungs- und Beschaffungskommission, een coördinerend lichaam van alle Duitse instanties *  voorgezeten door de Beauftragte des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, Richard Fiebig, die krachtens de instellings-Erlass in dit college een beslissende stem had.
  Onder deze mutaties bleef de Rüstungsinspektion Niederlande steeds een militair bureau met officieren en militaire beambten als personeel en een admiraal aan het hoofd.
  De Rüstungsinspektion Niederlande was gevestigd in het BPM-gebouw aan de Carel van Bylandtlaan te 's Gravenhage. In mei 1942 werd zij geëvacueerd naar enkele hotels te Baarn, maar zij keerde een jaar later weer terug naar de oude plaats van vestiging. In september 1944 ontbond Fiebig de Rüstungsinspektion en stuurde het personeel naar Duitsland, enkelen gingen echter met Fiebig's staf naar Beilen. Later schijnt daar nog weer een bureau van beperkte omvang te zijn geopend, maar daarover is niets positiefs bekend.
  het archief
  Verwante collecties
  Archief 39, rubriek 4 "(Haupt-) Abteilung gewerbliche Wirtschaft van de Rüstungsinspektion Niederlande"
  Archief 92 "Beauftrage für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, 1942 - 1945"
  Regesten
  Inventaris
  aanvraaginstructie

  Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
  onder vermelding van: archief 092b, inv.no. ..
  Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
  links naast de beschrijving van de stukken

  Kenmerken

  Datering:
  1940-1944
  over het archief:
  De taak van de Rüstungsinspektion was op de eerste plaats het onderbrengen van Wehrmacht-orders bij de industrie en het bevorderen van een vlotte uitvoer daarvan. Er werd intensief samengewerkt met de Hauptabteilung gewerbliche Wirtschaft van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft. In september1941 werd een aparte afdeling diamant in het leven geroepen. Exportvergunningen voor diamant dienden via het Rijksbureau voor Diamant (archief 117) hier aangevraagd te worden.
  Openbaarheid:
  Volledig openbaar
  Omvang:
  0,25 meter (13 inventarisnummers)
  Status:
  Bruikleencollectie Nationaal Archief
  Trefwoorden: