Uw zoekacties: Stichting Eibergen in Verband, 1999-2011 (2012)

1241 Stichting Eibergen in Verband, 1999-2011 (2012) ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Stichting Eibergen in Verband wordt opgericht 25 juni 1999. Het doel van de stichting is "het aan elkaar relateren van een aantal initiatieven op toeristisch recreatief vlak in en om Eibergen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." Voor de uitvoering van de taken wordt een convenant gesloten met de gemeente Eibergen. De stichting wordt opgeheven per 1 januari 2012. Betreffende de bewaring van het archief is in de statuten het volgende geregeld: "Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende twintig jaren berusten onder de jongste vereffenaar". De stukken werden in bewaring gegeven bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De omvang is 0,25 strekkende meter. Er zijn geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld.

Doetinchem, december 2011

H.G. Nijman

Kenmerken

Datering:
1999-2011 (2012)
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
0,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1241 Stichting Eibergen in Verband, 1999-2011 (2012)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1241
Archiefvormer(s):