Uw zoekacties: Topografisch-historische atlas

0828 Topografisch-historische atlas ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Een topografisch-historische atlas is een verzameling prenten, portretten en tekeningen die betrekking hebben op de geschiedenis van een stad, een streek of een land. In dit geval van de Achterhoek en Liemers. Bij het voormalige Achterhoeks Archief bestond reeds een ‘Topografisch Historische Atlas’. De inhoud ervan was zeer divers van aard en als gevolg daarvan vond er een herordening plaats. Topografische kaarten, gemeenteplattegronden en z.g. stafkaarten werden bijvoorbeeld ondergebracht bij de gemeentelijke kaartencollecties: toegangsnummers 1393-1400.
De objecten die werden opgenomen in deze collectie zijn voor een deel afkomstig uit bestanden die oorspronkelijk berustten bij de gemeentelijke organisaties. Deze zijn met de overbrenging van de gemeentelijke archieven naar de centrale archiefbewaarplaats meegekomen. Voor het andere deel werd de T.H.A.-collectie aangevuld door bij het voormalige Staring Instituut aanwezige werken.
Plaatsingslijst

Kenmerken

Datering:
1600-2000
Auteur:
Doetinchem, 2018. J. Gervers
Toegang:
Catalogus
Gemeente:
Erfgoedcentrum A en L
Omvang:
5,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0828 Topografisch-historische atlas
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0828
Categorie: