Uw zoekacties: Gemeentebestuur Ambt Doetinchem, 1811 - 1919

0447 Gemeentebestuur Ambt Doetinchem, 1811 - 1919 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Dit archief is verre van compleet als gevolg van oorlogshandelingen. Een brief van 7 juni 1945 van het gemeentebestuur aan het registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten meldt hierover het volgende:
"Door oorlogsgeweld is het gemeentehuis alhier verwoest. Daarbij is het archief verloren gegaan, met uitzondering van de registers van den burgerlijken stand, de notulenboeken, de akten van koop en verkoop e.d. en het bevolkingsregister. Deze bevonden zich n.l. in de kluis.
De vraag rijst nu, in hoeverre het mogelijk zal zijn het archief weder op te bouwen en op welke wijze dat kan geschieden. Reeds is begonnen met het maken van uittreksels uit de notulen van Raad en B. en W. betreffende de zaken, die van genoegzaam belang zijn om weder dossiers te vormen. Voorts is gedacht aan het richten van een verzoek tot hen, die stukken bezitten, afkomstig van het gemeentebestuur, of die copieën hebben van aan dat bestuur gerichte brieven om deze voor het maken van afschriften tijdelijk af te staan. Ook de mogelijkheid van het maken van foto-copieën wordt overwogen. [....]" * 
Bijgeplaatst zijn de inventarisnummers 164-169, betreffend de registers van ingekomen en vertrokken personen.
In maart 2016 werden als afgedwaalde stukken toegevoegd de inventarisnummers 170 en 171, afkomstig uit een aanvulling op bestand SARA 0262 Gemeentebestuur Stad Doetinchem.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1818-1919
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
8,75
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0447 Gemeentebestuur Ambt Doetinchem, 1811 - 1919
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0447
Trefwoorden:
Archiefvormer(s)::