Uw zoekacties: Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek, (1936) 1961 – 1994 (1995)
x1360 Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek, (1936) 1961 – 1994 (1995) ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1360 Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek, (1936) 1961 – 1994 (1995) ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis Arnhemse en Velpse Broek
Polder van 1515 - 1960
Vanaf 1960 voortlevend als Dijkschap
"Arnhemsche en Velpsche Broek"
Taakuitvoering Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek
Archief en inventarisatie
1360 Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek, (1936) 1961 – 1994 (1995)
Inleiding
Archief en inventarisatie
Het archief van het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek is ondergebracht in de archiefbewaarplaats van Waterschap Rijn en IJssel te Terborg. Het archief is na de opheffing van het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek in 1994 overgenomen door de rechtsopvolger, het Polderdistrict Rijn en IJssel. Na de fusie in 1997 waarbij het polderdistrict, samen met 6 andere waterschappen, is gefuseerd tot Waterschap Rijn en IJssel is het archief van het Polderdistrict overgenomen door zijn rechtsopvolger Waterschap Rijn en IJssel.
Het archief van het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek en zijn rechtsvoorgangers is door de vele overnames en fusies niet altijd archieftechnisch goed behandeld. Het archief heeft begin 1900 bij de secretaris thuis gestaan, is in 1930 overgebracht naar het Rijksarchief van de provincie Gelderland en werd in 1948 wegens ruimtegebrek bij de provincie weer in eigen beheer genomen.
Na opheffing van het Polderdistrict Arnhemsche en Velpsche Broek in 1960 is het archief in zijn geheel ondergebracht in het archief van de gemeente Arnhem. In 1964 is begonnen met de herinventarisatie van het archief, welke in 1965 is voltooid.
In 1995 heeft de gemeente Arnhem de archiefstukken, betrekking hebben op de taken van de rechtsvoorganger, weer overgedragen aan het Polderdistrict Rijn en IJssel.
Het archief van het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek is na de opheffing van het dijkschap door vele handen gegaan. Elke archiefvormer heeft het archief van het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek weer op zijn eigen manier bewerkt, totdat het in 1996 uiteindelijk terecht kwam bij Waterschap Rijn en IJssel, waar het is opgeborgen in de archiefbewaarplaats te Terborg.
Begin 2005 is het archief van het dijkschap, dat op dat moment bestond uit circa 3,5 meter ongestructureerd archief, geïnventariseerd, opgeschoond en bewerkt tot een archief van 2,5 meter.
Voor het maken van het ordeningsschema is gebruik gemaakt van de unie-code van de Unie van Waterschappen, die is gebaseerd op de UDC. In 1937 sloten de waterschappen zich aan bij het Registratuurbureau van de Unie van Waterschappen. Daarmee deden ook het dossierstelsel evenals de Uniecode voor waterschapsarchieven hun intrede bij het dijkschap.
Getracht is om het archief zoveel mogelijk in de volgorde te laten waarin het gevormd is, wat er in feite op neer komt dat de classificatiecode grotendeels bepalend is geweest voor de hoofdstukindeling. Binnen de afzonderlijke hoofdstukken c.q. rubrieken zijn de archiefstukken chronologisch opgenomen.
Het archief van het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek beslaat een periode van 1936 tot 1994 en bestaat geheel uit Nederlandstalige archiefstukken. Opvallend is dat er veel archiefstukken van voor 1961, het jaar waarin het dijkschap is opgericht, aanwezig zijn. In het bijzonder de stukken betreffende de rekeningen, de notulen van de vergadering van de dijkstoel en de akten van de grondtransacties zijn vrij compleet.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het Polderdistrict Arnhemse en Velpse Broek in 1961 alleen van naam is veranderd en niet van taken.
Ook opvallend is het aantal kopieën c.q. dubbele exemplaren. Waarschijnlijk is er voor de secretaris en de technisch-adviseur een eigen 'werk' archief aangelegd. De kopieën en dubbele exemplaren zijn verwijderd.
Tot slot moet worden opgemerkt dat er geen archiefstukken met betrekking tot personeel zich in het archief van het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek bevinden. Deze archiefstukken zijn overgenomen door de rechtsopvolger van het dijkschap, Polderdistrict Rijn en IJssel en daarna weer door Waterschap Rijn en IJssel. De archiefstukken bevinden zich nu in de archiefbewaarplaats te Terborg.
Vernietiging
Beschikbaarstelling
Materiele verzorging
Inventaris
Bijlagen
Bijlage 1. Kaart gebied Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek
Bijlage 2. Namen watergraven en secretarissen Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek
Kenmerken
Datering:
(1936) 1961 – 1994 (1995)
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de ‘reactie-knop’ bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Inventaris
Omvang:
2,00
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1360 Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek, (1936) 1961 – 1994 (1995)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1360
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS