Uw zoekacties: Kadaster gemeente Bronckhorst, 1832-1996

1232 Kadaster gemeente Bronckhorst, 1832-1996 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De kadastrale registratie
Bestanden & inventarisatie
Documentatie
Inventaris
Kaarten
1232 Kadaster gemeente Bronckhorst, 1832-1996
Inventaris
Kaarten
NB:
De kadastrale gemeenten werden oorspronkelijk ingedeeld in secties, gemerkt met een letter. Deze secties waren geordend in alfabetische volgorde rechtsom ('met de klok mee'). De secties waren onderverdeeld in genummerde bladen, geordend in numerieke volgorde eveneens rechtsom.
Bij ingrijpende wijzigingen in een gedeelte van een kaartblad werd in de 20e eeuw het betreffende gebied er soms uitgelicht en afzonderlijk uitgewerkt als een nieuw blad van dezelfde sectie of van een afzonderlijke nieuwe sectie.
Bij de originele getekende bladen is het beginjaar ontleend aan de vermelde datum van vervaardiging. Het eindjaar is het vermelde jaar van buitengebruikstelling of het jaar van afgifte van het hoogste perceelsnummer. Bij lichtdrukkaarten en fotografische reprodukties is het beginjaar dat van het oorspronkelijke moederblad, het eindjaar het vermelde jaar van afgifte van het blad. Het eindjaar van ongedateerde bladen is het jaar van uitgifte van het laatste (=hoogste) perceelsnummer.
De kadastrale register- en kaartenbestanden zijn per gemeente wisselend van samenstelling en volledigheid. Van een aantal kadastrale gemeenten zijn de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel en de kaartbladen anno 1832 gereproduceerd en uitgegeven door de stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland 1832 te Arnhem. Zo nodig en mogelijk is daarnaar verwezen.
De oudste kaartbladen zijn veelal reeds getekend in de jaren voorafgaand aan de invoering. Indien niet eerder gedateerd, is bij de beschrijving uitgegaan van het jaar van invoering 1832.

Kenmerken

Datering:
1832-1996
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
22,375
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1232 Kadaster gemeente Bronckhorst, 1832-1996
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1232