Uw zoekacties: Christelijke Boeren- en Tuindersbond, afdeling Dinxperlo-Bre...

1022 Christelijke Boeren- en Tuindersbond, afdeling Dinxperlo-Breedenbroek, 1945-1999 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB)
1022 Christelijke Boeren- en Tuindersbond, afdeling Dinxperlo-Breedenbroek, 1945-1999
Inleiding
De Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB)
De Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) werd in 1918 opgericht als tegenhanger van de Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) en het algemene Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité (KNLC). Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog groeide de CBTB sterk, al bleef ze kleiner dan de beide andere organisaties. Samen met het Ministerie van Landbouw en de zusterorganisaties had de bond grote invloed op de naoorlogse landbouwpolitiek. De agrarische organisaties hadden een eigen publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie: Het Landbouwschap. De CBTB richtte zich op belangenbehartiging, agrarisch en sociaal-economische voorlichting en het protestants-christelijk onderwijs en was georganiseerd in plaatselijke afdelingen.
In de jaren 1990 gingen de agrarische organisaties samen in de Land- en Tuinbouworganisatie
Nederland (LTO).
Afdeling Dinxperlo-Breedenbroek
Het archief

Kenmerken

Datering:
1945-1999
Auteur:
B.J.A. Brus
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Aalten
Omvang:
0,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1022 Christelijke Boeren- en Tuindersbond, afdeling Dinxperlo-Breedenbroek, 1945-1999
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1022