Uw zoekacties: Gereformeerde kerk Lichtenvoorde, 1933-2007
x0972 Gereformeerde kerk Lichtenvoorde, 1933-2007 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0972 Gereformeerde kerk Lichtenvoorde, 1933-2007 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis
0972 Gereformeerde kerk Lichtenvoorde, 1933-2007
Inleiding
Geschiedenis
Met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de Nederlands Hervormde Kerk heerste er in de 19e eeuw veel onvrede. In 1834 kwam tot uitbarsting wat reeds jaren bij veel mensen had geleefd. Er was een grote mate van vrijzinnigheid de kerk binnengeslopen en velen wilden terug naar de "ware gereformeerde religie". De meest bekende predikant uit de jaren van de Afscheiding is ds. De Cock uit Ulrum geweest.
De tweede grote afscheiding uit de Nederlands Hervormde Kerk vond plaats in 1886. In dit verband moet de naam genoemd worden van dr. Abraham Kuijper. Theoloog, politicus en journalist Kuijper was in die tijd lid van de Amsterdamse kerkenraad. In september 1886 werd met anderen Kuijper uit zijn ambt ontzet in verband met een conflict. Zij vormden toen de Nederduits Gereformeerde Kerk. Zij noemden zich "dolerend" (=klagend).
Al vrij spoedig na de Doleantie van 1886 voelden de Afgescheidenen en de Dolerenden dat zij bij elkaar hoorden. In 1892 vormde men de Gereformeerde Kerken in Nederland. Een klein gedeelte van de Afgescheidenen was het met de samensmelting niet eens en bleef als Christelijk Gereformeerde Kerk zelfstandig.
In de loop van de 19e eeuw vond dus een aantal keren een "uittocht" uit de Nederlands Hervormde Kerk plaats. Ik heb niet kunnen ontdekken dat de "Afscheiding" en de "Doleantie" in Lichtenvoorde hebben geleid tot bedanken voor het lidmaatschap van de Hervormde gemeente. De Lichtenvoordse gereformeerden waren in die zin betrekkelijke "nieuwkomers".
Zij behoorden kerkelijk bij Aalten. Het bezoeken van kerkdiensten, vergaderingen, catechisatie en andere bijeenkomsten vergde door de vaak lange reistijden veel van hen.
In de kerkenraadvergadering van 16 september 1930 vroeg broeder Zeiler, die namens Lichtenvoorde zitting had in de kerkenraad, hiervoor aandacht, door aan te dringen op het laten rijden van een autobus op kosten van Aalten. De kerkenraad voelde hier niets voor en ook op een vraag van broeder Te Winkel uit Barlo naar de mogelijkheid om in Lichtenvoorde kerkdiensten te houden werd negatief gereageerd.
Toch werd enige tijd later aan Te Winkel en Zeiler opgedragen om de mogelijkheid te onderzoeken om in Lichtenvoorde diensten te houden.
Dankzij de medewerking van burgemeester Van der Laar van Lichtenvoorde kon op zondag 19 april 1931 de eerste dienst worden gehouden in een tot gymzaal verbouwd schoollokaal. Voorganger in deze feestelijke dienst was ds. Delleman uit Aalten. Voor de begeleiding van de samenzang was door het hoofd van de Christelijke School, F.E. van Velden, een huisorgel beschikbaar gesteld.
Reeds in 1932 werd een commissie samengesteld die de bouw van een eigen lokaliteit moest onderzoeken. Men ging met grote voortvarendheid te werk en "De Vereniging Kerkbouw", die op 3 februari 1933 werd opgericht, kon al snel opdracht geven tot de bouw van een kerkgebouw aan de Nieuwe Maat. Begroting en bouwtekening werden gemaakt door de Aaltense aannemer H.J. Wikkerink. De Vereniging Kerkbouw werd geleid door de wijkpredikanten Gerritsma en later Veenhuizen.

Op 28 augustus 1933 kon het gebouw in gebruik worden genomen. Voorganger was wederom Ds. Delleman uit Aalten.
In 1943 werd een verzoek gericht aan de kerkenraad om een hulpprediker te benoemen die, onder verantwoordelijkheid van Aalten, te Lichtenvoorde werkzaam zou kunnen zijn.
Als eerste was van 20 maart tot 5 juli 1943 in Lichtenvoorde als hulpprediker werkzaam kandidaat Stam. In september 1943 werd kandidaat C.F.T. Rijper in de functie benoemd.
De institutionalisering van de Gereformeerde Kerk Lichtenvoorde vond plaats op zondag 5 december 1943 in de morgendienst en als eerste predikant werd op 30 januari 1944 ds. Rijper bevestigd.
In 1957 werd een jeugdgebouw "De Adelaarswiek" achter de kerk gerealiseerd.
In 1967, toen men weer in een beroepingsprocedure was verwikkeld, besloot de classis dat alle vacante kerken die hulpbehoevend waren, het beroepingswerk moesten stopzetten om besprekingen met naburige gemeenten te beginnen teneinde te komen tot een taakverdeling waarbij grotere gemeenten werk zouden overdragen aan kleinere. Hiermee zou dan de hulpbehoevendheid verdwijnen.
Deze besprekingen verliepen moeizaam, maar de oplossing kwam door het feit dat de Stichting Gezinsvervangende Tehuizen te Aalten de predikant van Lichtenvoorde vroeg om de geestelijke verzorging van de tehuizen op zich te nemen.
Na een periode van "samen-op-weg" met de Hervormde Gemeente, werd per 1 juli 2007 de "Protestantse Gemeente Lichtenvoorde" een feit.
Openbaarheid
Lijst van predikanten
Het archief
Literatuur
Inventaris
Vergaderingen
Correspondentie
Voorgangers
Ambtsdragers en personeel
Kerkelijke bedieningen
Diaconie
Gemeenteleven
Lidmaatschap
Verenigingsleven
Documentatie
Gedeponeerd archief
Aanvulling
Kenmerken
Datering:
1933-2007
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Oost Gelre
Omvang:
4,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0972 Gereformeerde kerk Lichtenvoorde, 1933-2007
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0972
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS