Uw zoekacties: Christelijke Nationale School, sinds 1985 Christelijke Basis...
x0738 Christelijke Nationale School, sinds 1985 Christelijke Basisschool de Hoeksteen te Gendringen, (1871) 1893 - 1985 (1996) ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0738 Christelijke Nationale School, sinds 1985 Christelijke Basisschool de Hoeksteen te Gendringen, (1871) 1893 - 1985 (1996) ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Algemeen
De Christelijk Nationale School, sinds 1985 Christelijke Basisschool De Hoeksteen
De Evangelische Bewaar-, Naai- en Breischool, later Evangelische Kleuterschool
0738 Christelijke Nationale School, sinds 1985 Christelijke Basisschool de Hoeksteen te Gendringen, (1871) 1893 - 1985 (1996)
Inleiding
De Evangelische Bewaar-, Naai- en Breischool, later Evangelische Kleuterschool
Op 28 december 1871 werd aan straat ‘de Achterkerspel’ (in de volksmond ‘de Klep’) te Gendringen de nieuwgebouwde bewaarschool in gebruik genomen. Hoewel officieel sprake was van de Evangelische Bewaar-, Naai- en Breischool, sprak de hervormde predikant Herman Dirk Ouwersloot bij de opening uit dat de school bedoeld was voor alle gezindten. Blijkens de statuten van de beherende stichting bestond het bestuur uit ‘Heeren en Dames’. Prominente inbreng had steeds de familie Luyken van Huis Landfort waarvan de bewoners ereleden van het bestuur waren en als begunstigers optraden. Ook werd op de school onderwezen in de nuttige handwerken. Over deze laatste taakstelling is weinig bekend. Uit de financiële administratie blijkt in elk geval dat in 1924-1926 nog schoolgelden ontvangen werden voor handwerken/breischool/naaischool.
Het door ds. Ouwersloot ruimhartig uitgesproken welkom aan ‘andersdenkenden’ ten spijt, ontwikkelde de school zich tot een overwegend protestantse instelling, hoewel ook enkele joodse kleuters hun weg naar het gebouw vonden. De school was dan ook op grond van de hervormde kerkvoogdij gebouwd en de bestuursvergaderingen werden tot in 1941 voorgezeten door de hervormde predikant. Sinds 1952 werd het voorzitterschap wisselend bekleed door J. Kamerbeek, hoofd der Christelijke Nationale School en door J.W. Jansen, hoofd van de Centrale Openbare Lagere School. In de bewaarschool was ook een woning gebouwd, aanvankelijk werd deze bewoond door de hoofdonderwijzeres. Na het overlijden van juffrouw Hilligje Goetzee (1923) werd de woonruimte vrij verhuurd. Direct na de oorlog werd het gebouw tijdelijk gehuurd door de Politieke Opsporings Dienst die er politieke delinquenten in onderbracht.
Nieuwe eisen van overheidswege en de kleuteronderwijswet van 1955 maakte een einde aan de vrijblijvende wijze waarop de school tot dan toe was beheerd. Zo werden aan het personeel tot aan 1950 geen opleidingseisen gesteld. De stichtingsvorm werd vernieuwd en de naam veranderde in Evangelische Kleuterschool. Lekkage en tocht maakten dat de wens naar een nieuw gebouw sterker werd. Op 10 juli 1961 werd derhalve de nieuwe Evangelische Kleuterschool aan de ds. Van Dorpstraat geopend. Het oude gebouw aan de Achterkerspel werd in 1968 gesloopt. Volledig los geraakt van de band met de Centrale Openbare Lagere School die door verplaatsing in de jaren '80 meer een aangelegenheid van het verderop gelegen dorp was geworden, ging de Evangelische Kleuterschool in 1985 met de Christelijk Nationale School aan de Oosterstraat organisatorisch op in de Christelijke Basisschool ‘De Hoeksteen’.
De archieven
Openbaarheid
Bronnen en literatuur
Kenmerken
Datering:
(1871) 1893 - 1985 (1996)
Auteur:
P. Bresser
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
0,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0738 Christelijke Nationale School, sinds 1985 Christelijke Basisschool de Hoeksteen te Gendringen, (1871) 1893 - 1985 (1996)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0738
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS