Uw zoekacties: Hervormde Gemeente Olden Keppel en Keppel Binnen, 1772-1995
x0469 Hervormde Gemeente Olden Keppel en Keppel Binnen, 1772-1995 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0469 Hervormde Gemeente Olden Keppel en Keppel Binnen, 1772-1995 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Chronologisch overzicht * 
Geschiedenis * 
De bestuurscolleges
De kerkenraad
Het college van kerkvoogden en notabelen
0469 Hervormde Gemeente Olden Keppel en Keppel Binnen, 1772-1995
Inleiding
Het college van kerkvoogden en notabelen
Dit college heeft als taak het beheer over de kerkelijke goederen (niet zijnde de diaconiegoederen) en fondsen te voeren.
Dit houdt onder meer in het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en andere bezittingen, het betalen van de predikant, de koster, de organist, alsmede het betalen van de belastingen over de bezittingen en het innen van kerkelijke heffingen.
Al in de voorreformatorische periode wordt het beheer van de kapel opgedragen aan kerkmeesters. Ook na de hervorming wordt deze functie gehandhaafd. De kerkmeester legt jaarlijks verantwoording af van het door hem gevoerde beheer.
In 1823 vindt een naamswijziging plaats op basis van het in 1821 opgestelde en in 1823 in werking getreden Reglement op de Administratie van Kerkelijke Fondsen en Goederen.
Het nieuwe college bestaat uit kerkvoogden, notabelen en plaatsvervangers.
De verkiezing van notabelen geschiedt door de stemgerechtigde lidmaten. De notabelen worden benoemd door het Provinciaal College van Toezicht.
In 1951 kwam een nieuwe Kerkorde tot stand. Nadat de kerk, sedert 1816 dus gedurende bijna anderhalve eeuw, als "reglementenkerk" functioneerde, herkreeg zij toen min of meer haar kerkrechtelijk gereformeerde structuur. Het accent kwam weer te liggen op het belijden en het apostolaat.
In de jaren '50 van de twintigste eeuw wordt het ambt van notabele afgeschaft en in plaats daarvan worden kerkvoogden gekozen. De Nieuwe Kerkorde van 1951 gaat uit van een regeling, waarbij het beheer een onderdeel van het besturende werk van de kerkenraad zou zijn. De met deze taak belaste leden van de kerkenraad worden ouderling-kerkvoogd genoemd. Wederom waren de kerkvoogden echter vrij deze regeling al dan niet te volgen. De gemeente Olden Keppel en Keppel Binnen handhaafde de bestaande structuur.
Aan de bestaande verscheidenheid in de regeling van het plaatselijk beheer is per 1 januari 1996 een einde gekomen.
Naar een Protestantse Gemeente
Het archief
Openbaarheid
Plaatsingslijst
Kerkenraad
Kerkvoogdij
Overige stukken en documentatie
Kenmerken
Datering:
1772-1995
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Beperking:
50 jaar gesloten
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
4,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0469 Hervormde Gemeente Olden Keppel en Keppel Binnen, 1772-1995
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0469
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS