Uw zoekacties: Hervormde gemeente 's-Heerenberg (Aanvulling), 1860-1980
x0409 Hervormde gemeente 's-Heerenberg (Aanvulling), 1860-1980 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0409 Hervormde gemeente 's-Heerenberg (Aanvulling), 1860-1980 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Hervormde Gemeente 's-Heerenberg * 
0409 Hervormde gemeente 's-Heerenberg (Aanvulling), 1860-1980
Inleiding
De Hervormde Gemeente 's-Heerenberg * 
Van het nieuw-archief van de Kerkenraad en van de Diaconie is helaas veel zoekgeraakt. Lopen de acta van de Kerkenraad nog door gedurende de 19e en 20e eeuw, vrijwel alle Diaconierekeningen van deze periode ontbreken. Daarenboven moet een verbijsterende opruiming gehouden zijn onder alle overige bescheiden. Uit de inventaris blijkt dat het nieuw-archief eigenlijk bestaat uit een verzameling fragmenten uit de jongste periode.
Het Gecombineerd College van Kerkvoogden en Notabelen nam het financieel beheer van de Kerkmeesters over in 1824. Bij Koninklijk Besluit van 13 december 1823 werden benoemd, overeenkomstig het Provinciaal Reglement op de Administratie der Kerkelijke Fondsen en de kosten van de eredienst van 1821, drie Kerkvoogden en vier Notabelen. Naderhand koos het Provinciaal College van Toezicht over de Kerkelijke Administratie der Hervormden in Gelderland de Notabelen uit dubbeltallen, die waren samengesteld door het zittend college tezamen met de Kerkenraad, terwijl de Kerkvoogden van den beginne af werden gekozen door de Notabelen.
Van 1837 tot 1869 werd het college op minimumsterkte gebracht. De Kerkenraad verzocht aan de Koning om de drie kerkvoogden te vervangen door één, "omdat er in deze kleine gemeente geen geschikt personeel kan gevonden worden tot behoorlijke vervulling der drie Collegiën van Kerkenraad, Kerkvoogdij en Notabelen". De Koning gaf zijn toestemming. Als Notabelen fungeerden in het vervolg de leden van de Kerkenraad.
De Kerkvoogdij werd onder toezicht geplaatst van het voornoemde Provinciaal College van Toezicht. De rekeningen van de Administrerend Kerkvoogd, welke afgehoord werden door Kerkvoogden en Notabelen (na 1837 de Kerkenraad), gingen ter nadere goedkeuring naar het Provinciaal College te Arnhem.
Gedeputeerde Staten hadden hun goedkeuring te hechten aan koop, vervreemding en bezwaring van goederen, negotiëring van gelden en dergelijke transacties.
In 1869 werd de bemoeiing met de Kerk door de Staat opgeheven. De band met het nieuw ingerichte Provinciaal College (welks leden gekozen werden door de Afgevaardigden der Gemeenten naar de Provinciale Kiesvergadering) werd nog strakker, aangezien, naast de vroegere bevoegdheden, de taak overgenomen werd, die toebedeeld was geweest aan de Gedeputeerde Staten. Het oppertoezicht van de Staat werd vervangen door dat van het Algemeen College van Toezicht op het beheer der goederen van de Hervormde Gemeenten. Krachtens Besluit van dit College, van 12 oktober 1868, werden in een vergadering van Notabelen, gehouden 13 januari 1869, wederom drie Kerkvoogden benoemd. Stemgerechtigde lidmaten hadden thans de keuze Notabelen; Notabelen die van Kerkvoogden. Terloops worde hier medegedeeld dat de verkiezing van Ouderlingen en Diakenen meestal opgedragen was aan de Kerkenraad, doch in een aantal jaren plaatshad door stemgerechtigde lidmaten of door hun Gemachtigden.
Vele stukken, welke behoren tot het archief van de Kerkvoogdij, berustten tot 1864 onder de Diaconie. Er werd toen een onderzoek ingesteld en, als resultaat daarvan, volgde de overgave dezer verkeerd ondergebrachte bescheiden.
Omvang van het archief/de collectie
Openbaarheid
Oorspronkelijke structuur/opbouw
Verantwoording van de inventarisatie
Naam van inventarisator, organisatie(onderdeel) dat de bewerking/inventarisatie heeft verricht, jaar en plaats van totstandkoming van de toegang
Citeerinstructie
Inventaris
Kerkenraad
Diaconie
Kerkvoogdij
Gedeponeerde archiefstukken
Kenmerken
Datering:
1860-1980
Auteur:
Werkgroep Archief Protestante Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam, maart 2015. Cor Bakker, Maarten Blom, Hennie Gerritsen, Marie van der Linde, Riet Nikkels. Digitalisering en bewerking voor internet: H.G. Nijman. Doetinchem, november 2015.
Toegang:
Inventaris
Beperking:
50 jaar
Gemeente:
Montferland
Omvang:
1,0
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0409 Hervormde gemeente 's-Heerenberg (Aanvulling), 1860-1980
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0409
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS