Uw zoekacties: Gemeentelijk Slachthuis en keuringsdienst van vee en vlees t...
x0366 Gemeentelijk Slachthuis en keuringsdienst van vee en vlees te Doetinchem, 1957-1984 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0366 Gemeentelijk Slachthuis en keuringsdienst van vee en vlees te Doetinchem, 1957-1984 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding *  .
De archiefvormer
0366 Gemeentelijk Slachthuis en keuringsdienst van vee en vlees te Doetinchem, 1957-1984
Inleiding1 .
De archiefvormer
De geschiedenis van de kwaliteitsbewaking van voor consumptie bestemd vlees gaat ver terug. In alle middeleeuwse stedelijke keurboeken komen daaromtrent bepalingen voor, belangstellenden kunnen voor Doetinchem daarvan kennis nemen in de door prof. W. Jappe Alberts verzorgde uitgave "Het Middeleeuwse Keurboek van de stad Doetinchem".
Voorzover bekend, heeft de daarin beschreven praktijk van verplichte verkoop vanuit het stedelijk veelshuis en de vleeskeuring tegen betaling van keurloon zich tot in de negentiende eeuw gehandhaafd.
In de loop van de 19e eeuw werden bepalingen aangaande vleeskeuring e.d. in de algemene politieverordening opgenomen. Over deze periode is het archief van de gemeente Stad-Doetinchem verloren gegaan.

I>In 1906 stelt de gemeenteraad van de gemeente Stad-Doetinchem de verordening op slachting, keuring en invoer van vee, vleesch enz. vast, zodat nu de genoemde zaken in een aparte verordening zijn geregeld.
In 1919, komt de Vleeskeuringswet (Stbl. 1919, nr. 524) tot stand, welke eerst op 1 juni 1922 in haar volle omvang in werking treedt. Deze wet draagt de uitvoering op aan de gemeente.
Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, regelt de gemeenteraad de keuringsdienst bij verordening van 5 april 1922
In 1923 sluit de gemeente Wehl zich bij de keuringsdienst aan.
In de raadsvergadering van 19 juni 1924 wordt besloten tot de oprichting van een slachthuis. De kosten zijn begroot op f. 50.000,00. Op 1 september 1925 wordt het slachthuis in gebruik genomen en tevens de keuringsdienst daar ondergebracht en als zodanig geïntegreerd in het slachthuis. Bovendien gaat in het slachthuis plaatsvinden de rijkskeuring van voor uitvoer bestand vlees. Als gevolg van het in gebruik nemen van het gemeentelijk slachthuis, wordt de verordening op de keuringsdienst van vee en vlees gewijzigd en op 28 september 1925 wordt een nieuwe verordening door de raad vastgesteld.
Vanaf dan is het verboden slachtdieren te slachten buiten de daarvoor aangewezen plaats in het slachthuis, met uitzondering van doden in nood en het slachten voor huiselijk gebruik door de bewoners van het perceel, waar geslacht wordt, de zogenaamde "huisslachting".
De gemeente Hummelo en Keppel ging in 1949 voor de keuring van huisslachtingen een contract aan met de keuringsdienst.

In 1926 (raadsvergadering van 18 maart) worden het slachthuis en de keuringsdienst onder de naam van "slachthuis" een gemeentelijk bedrijf ingevolge het toenmalige artikel 114 Bis van de gemeentewet. Dit betekent, dat men als bedrijf een afzonderlijk kasbeheer gaat voeren, los van het kasbeheer door de gemeente-ontvanger.
In 1932 wordt bij besluit van de raad van 2 februari met ingang van 15 april 1931 het slachthuis inclusief keuringsdienst een tak van dienst, overeenkomstig artikel 252 van de gemeentewet. Dit artikel geeft meer ruimte dan het oude artikel 114 Bis, daar het afzonderlijk kasbeheer met een afzonderlijke begroting en rekening en verantwoording wordt uitgebreid. In 1933 komt er een einde aan de slachtingen voor export als gevolg van de economische recessie.
Wegens de tijdsomstandigheden wordt in 1940 overgegaan tot de centrale aankoop en slachting van varkens en krijgt het gemeentelijk slachthuis als centrale slachtplaats daarin een taak. De plaatselijke toewijzingscommissies verdelen der beschikbare varkens onder de plaatselijke slagers en grossiers. Pas in 1949 zal het vlees weer vrijkomen van distributiebepalingen.
In april 1957 krijgt de directeur, de heer E. Schreur, functioneel leeftijdsontslag en wordt opgevolgd door de heer dr. E. Klöpping.
In 1977 gaat het gemeentelijk slachthuis over in particuliere handen, wordt de keuringsdienst ervan losgemaakt en blijft als gemeentelijke dienst voortbestaan.

Het archief
Inventaris
Organisatie
Financiën
Gebouwen
Personeel
Taakuitvoering
Documentatie
Kenmerken
Datering:
1957-1984
Auteur:
J. Barkhuysen
Toegang:
plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,625
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0366 Gemeentelijk Slachthuis en keuringsdienst van vee en vlees te Doetinchem, 1957-1984
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0366
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS