Uw zoekacties: Vrijzinnige geloofsgemeenschap Nederlandse Protestanten Bond...
x0309 Vrijzinnige geloofsgemeenschap Nederlandse Protestanten Bond, afdeling Varsseveld, 1873-1998 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0309 Vrijzinnige geloofsgemeenschap Nederlandse Protestanten Bond, afdeling Varsseveld, 1873-1998 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
(Gegevens ontleend aan de website www.vrijzinnigen.nl)
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een religieuze vereniging van ondogmatisch denkende religieuzen van diverse pluimage. Zij kenmerkt zich door openheid voor verschillende vormen van religieus beleven, binnen of buiten de kerken.

Vrijzinnig geloven is ruimte geven aan anderen, tolerant zijn naar anderen toe. Daarnaast vragen vrijzinnigen ook ruimte en tolerantie van anderen om op eigen manier om te kunnen gaan met de zaken des geloofs. Het verenigingsblad heet dan ook niet voor niets 'Ruimte'. Alle leden en begunstigers van de NPB zijn hierop gratis geabonneerd.

Geloofsbeleving
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afgekort NPB, is steeds op zoek naar vormen van moderne religiositeit en eigentijdse geloofsbeleving. Veelal zoekt zij daarbij het verband tussen geloof, wetenschap en kunst. De leden van de vereniging zijn kritische en maatschappelijk geëngageerde mensen, die actief in het leven staan en zelf willen bepalen hoe en wat zij geloven. Daarnaast wordt er natuurlijk professionele pastorale zorg geboden.

Gemeenschap
Landelijk bestaat de NPB uit een zestigtal autonome afdelingen, die activiteiten ontplooien die gericht zijn op de ontwikkeling van het spirituele bewustzijn van de leden, waarbij zij ten aanzien van geloofsvragen zich kritisch aan elkaar toetsen. Met als doel: ruimte scheppen voor vruchtbare interactie tussen leden en ook met belangstellenden van buitenaf. De activiteiten vinden plaats vanuit de optiek dat het gemeenschappelijke niet in het uiterlijke, maar juist in het innerlijke beleven te vinden is.
Veelkleurigheid
Elke afdeling van de NPB heeft iets eigens, een eigen kleur en sfeer. Dat heeft vooral te maken met de ontstaansgeschiedenis en de sociaal-maatschappelijke omstandigheden, die per locatie verschillen: platteland en grote stad, in het westen, midden of oosten des lands. In de jaarprogramma's van de afdelingen zijn deze verschillen terug te vinden, waarbij in de ene plaats het religieus humanisme als uitgangspunt dient en in de andere plaats het vrijzinnig christelijke.

Vereniging
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een open geloofsgemeenschap waar alle vrijzinnig denkende mensen lid van kunnen worden. In juridische zin is de NPB een vereniging. Iedereen die de statuten van de vereniging onderschrijft kan zich aansluiten. Men hoeft niet gedoopt te zijn of belijdenis te hebben afgelegd. Lidmaatschap van een ander kerkgenootschap is geen bezwaar. De twee eerder genoemde stromingen – de religieus humanistische en de vrijzinnig christelijke – komen beide voor in de doelstellingen van de vereniging.
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een landelijke vereniging met 60 lokale afdelingen. De meeste daarvan bevinden zich in een brede band over het midden van het land, vanaf de kust tot aan de grens met Duitsland.

Per provincie
Ingedeeld naar provincie: Zuid Holland (13), Zeeland (1), Noord Holland (4), Utrecht (14), Gelderland (20), Overijssel (5), Drenthe (2) en Groningen (2). Hoewel in alle afdelingen het vrijzinnig gedachtegoed gekoesterd wordt, kunnen er toch tamelijk grote onderlinge verschillen optreden in de aangeboden programma's. De nadruk ligt bij de ene meer op het vrijzinnig christendom, bij de andere op het algemeen religieuze of het religieus humanistische vlak.
De afdeling Varsseveld.
De afdeling houdt elke week viering en verzorgt doordeweeks een gevarieerd programma van lezingen en filmavonden in het kerkgebouw de Eendracht. De afdeling is opgericht op 31 oktober 1873. De afdeling telt ongeveer 580 leden.
De inventarisatie van dit archief vond plaats in 1999 door S. Blom. Digitalisering van de toegang en samenstelling van de inleiding door H.G. Nijman.
Dit archief werd aan het streekarchivariaat in bewaring gegeven en heeft een omvang van 2,25 strekkende meter.

Doetinchem, januari 2009

H.G. Nijman
Lijst van boeken, op 14 januari 1999 in bruikleen afgestaan aan het Staring Instituut te Doetinchem
W. Banning/J.Jac. Thomson, Het regeringsjubileum, 1923
J. Wasserman/J.Jac. Thomson, De zaak Maurizius, 1929
J. Wasserman/J.Jac. Thomson, Etzel Andergast, z.j.
J.Jac. Thomson, Religieuze poëzie Nederlandse dichters, 1920 (2 exemplaren)
J.Jac. Thomson, Orplid (verzen), 1926
J.Jac. Thomson, De keten, sonnetten, 1926
J.Jac. Thomson, Als Christus in ons woont, 1942
J.Jac. Thomson, De regenboog (gedichten), 1946
J.Jac. Thomson, Gedichten, 1960
R.M. Jones/I.C. Thomson Wentholt, Het heldenleven van Paulus
R.M. Jones/I.C. Thomson Wentholt, Hebreeuwsche helden
R.M. Jones/I.C. Thomson Wentholt, Jezus en zijn vrienden
I.C. Thomson Wentholt, Hoe de maan hielp
I.C. Thomson Wentholt De legende van den beker
I.C. Thomson Wentholt, Kinderen van het licht
I.C. Thomson Wentholt, Een kerstsprookje en het edelhert
I.C. Thomson Wentholt, Een kerstsprookje en het edelhert
Documentatie
D 1 Fotoalbum van het 90-jarig bestaan, 1963.
0309 Vrijzinnige geloofsgemeenschap Nederlandse Protestanten Bond, afdeling Varsseveld, 1873-1998
Documentatie
D 1
Fotoalbum van het 90-jarig bestaan, 1963.
Oude Orde:
Doos 10
Openbaar:
2014
Kenmerken
Datering:
1873-1998
Auteur:
S. Blom, H.G. Nijman
Toegang:
plaatsingslijst
Beperking:
50 jaar gesloten
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
2,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0309 Vrijzinnige geloofsgemeenschap Nederlandse Protestanten Bond, afdeling Varsseveld, 1873-1998
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0309
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS