Uw zoekacties: Kadaster Zeeland, Kadastrale Plans, 1812-1991 (1996)

247 Kadaster Zeeland, Kadastrale Plans, 1812-1991 (1996) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het Kadaster en de kadastrale plans
2. Verantwoording van selectie en inventarisatie
3. Literatuur
4. Bijlagen
Catalogus
De in deze catalogus beschreven oudste verzamelplans en minuutplans (tot circa 1832) zijn gedigitaliseerd. Daarnaast zijn diverse plans incidenteel op verzoek gedigitaliseerd. De gedigitaliseerde plans zijn in de catalogus gemerkt via de vet gezette ‘plusjes’ en ‘bolletjes’. De originelen van de gedigitaliseerde plans worden niet meer in de studiezaal ter inzage gegeven.
De informatie over percelen, bebouwing en topografie uit de oudste minuutplans is verwerkt in het Geoloket Cultuur Historie van de Provincie Zeeland. De eigenaren van de percelen zijn te vinden in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) (toegang 994). Zie voor meer informatie de bronpagina Kadaster 1832 van de website Zeeuwen Gezocht.

Kenmerken

Datering:
1812-1991 (1996)
Andere namen:
KP, Kadastrale kaarten, kadasterkaarten, minuutplans, vervallen plans
Omvang:
9236 bladen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Catalogus
Jaar bewerking:
1993, 1996, 2008
Titel publicatie:
A.F. Wennekes, Catalogus Kadastrale Plans Zeeland, 1812-1975. Inventarisreeks Rijksarchief in Zeeland 12 (Middelburg 1993)
Opmerking:
De in deze catalogus beschreven oudste verzamelplans en minuutplans (tot circa 1832) zijn gedigitaliseerd. Daarnaast zijn diverse plans incidenteel op verzoek gedigitaliseerd. De gedigitaliseerde plans zijn in de catalogus gemerkt via de vet gezette ‘plusjes’ en ‘bolletjes’. De originelen van de gedigitaliseerde plans worden niet meer in de studiezaal ter inzage gegeven.
De informatie over percelen, bebouwing en topografie uit de oudste minuutplans is verwerkt in het Geoloket Cultuur Historie van de Provincie Zeeland (kaartlaag ‘Hist. kadastrale krt 1832’). De eigenaren van de percelen zijn te vinden in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) (toegang 994). Zie voor meer informatie de zoekgids Kadaster van de website.
Inzage:
Studiezaal; deels online
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Gevonden archiefstukken