Uw zoekacties: Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s) Zeeland, 1832 (1843)

994 Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s) Zeeland, 1832 (1843) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
OAT's
Microfilms
Scans
Kadastrale Atlassen
Inventaris
Scans (2002-2003)
Noord-Beveland
Wissenkerke [Geersdijk, 's-Gravenhoek, Kampensnieuwland], 1832
994 Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s) Zeeland, 1832 (1843)
Inventaris
Scans (2002-2003)
Noord-Beveland
Wissenkerke [Geersdijk, 's-Gravenhoek, Kampensnieuwland], 1832
Datering:
1832
NB:
Origineel: archief Inspectie Registratie en Successie, Kantoor Middelburg, inv.nr 11
Organisatie: Zeeuws Archief

Kenmerken

Datering:
1832 (1843)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Opmerking:
Van alle bewaard gebleven OAT’s zijn in deze toegang scans opgenomen. Via een klik op de link ‘Inzien’ in het detailscherm wordt de perceelsinformatie in de volgorde van de OAT getoond. Via het personenzoeksysteem Zeeuwen Gezocht is de perceelsinformatie uit de OAT's op naam doorzoekbaar. De percelen zijn als kaartlaag opgenomen in de geo-applicatie Cultuur Historische Hoofdstructuur Zeeland (CHS-Zeeland) van de Provincie Zeeland. In beide systemen - Zeeuwen Gezocht en CHS - is de informatie onderling gekoppeld. De scans van de vroegste serie minuutplans zijn opgenomen in de catalogus van de Kadastrale Plans (toegang 247).
Beschrijving:
Betreft de beschrijving van reproducties van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's) van Zeeland aanwezig in diverse archieven in de vorm van microfilms en scans.
Inzage:
Studiezaal; deels online (zie opmerking)
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden: