Uw zoekacties: Verzameling N.A. de Gaay Fortman, 16e-19e eeuw
x89 Verzameling N.A. de Gaay Fortman, 16e-19e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

89 Verzameling N.A. de Gaay Fortman, 16e-19e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De hieronder beschreven verzameling is in 1928 door de erven van ds. N.A. de Gaay Fortman, te Amsterdam, geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland. Behalve de onder inv.nr 60 beschreven stukken komen er geen archivalia in den engeren zin des woords onder voor, doch het is eene verzameling schrifturen, die door de onderwerpen, waarover zij handelen, de bestudeering van sommige archieven in het Rijksdepot te Middelburg kunnen vergemakkelijken. In het bijzonder geldt dit ten aanzien van het archief van de Classis Walcheren.
Het grootste gedeelte bestaat uit cahiers, waarin uittreksels en aantekeningen uit de acta van de Classis Walcheren aangaande bepaalde onderwerpen zijn geschreven. Deze uittreksels en aantekeningen zijn van de hand van ds. N.A. de Gaay Fortman, die van 1878 tot 1884 hervormd predikant was te Vlissingen en scriba van het Classicaal Bestuur van Middelburg. In deze qualiteit was hij beheerder van het archief van de oude Classis Walcheren en maakte zich daarvoor verdienstelijk door het samenstellen, althans overschrijven en voltooien van een beschrijving van een 2000 losse stukken. Daarenboven - het blijkt uit deze verzameling zeer overtuigend - heeft ds. De Gaay Fortman van het onder zijne hoede gestelde archief een zoodanig gebruik gemaakt, dat ieder, die voortaan het archief van de Classis Walcheren voor een eenigzins breed onderwerp zal bestudeeren, gebaat kan worden door zijn arbeid.
Een ander deel van deze verzameling schijnt ds. De Gaay Fortman te hebben ontvangen van de erven van meester Passchier Fret, geboren te Middelburg in 1811, schoolmeester te Ritthem, sinds 1855 te Vlissingen; overleden aldaar in 1877, een zeer ijverig en nauwgezet 'navorscher', die het tijdschrift van dezen naam met tallooze artikelen, vragen en antwoorden heeft verrijkt en die ook op andere wijze, zooals hieronder kan blijken, de beoefenaars van Zeeuwse topografische en familie-geschiedenis aan zich verplicht.
De inv.nrs 1-10 zijn geheel afkomstig van P. Fret, de inv.nrs 11 en 12 zijn vermengd met aantekeningen van ds. De Gaay Fortman, de rest is geheel van deze afkomstig, al komen daarin ook afschriften voor van andere hand. Onder inv.nr. 60 (het laatste) zijn saamgevoegd de stukken, welke deels zeker, deel waarschijnlijk, behooren tot het archief van de Classis Walcheren en die bij een definitieve beschrijving van dat archief daarbij gevoegd kunnen worden.
Aanvulling (2009): N.A. de Gaay Fortman was de grootvader van rechtsgeleerde en antirevolutionair politicus W.A. de Gaay Fortman (1911-1997). Tijdens zijn jeugd had deze een sterke band met zijn grootvader, die zijn kleinzoon meenam op huisbezoek in verpauperde arbeiderswijken.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), verzameling De Gaay Fortman (Verz. DGF), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Verz. DGF, inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
16e-19e eeuw
Andere namen:
Nicolaas Adriaan de Gaay Fortman (1845-1927), Passchier Fret (1811-1877)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1928
Titel publicatie:
A. Mulder, 'Beschrijving der verzameling-De Gaay Fortman', in: Inventarissen van rijks- en andere archieven, van rijkswege uitgegeven, voor zoover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt [IRA] 1 (1928) 329-334
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS