Uw zoekacties: Ambachtsheerlijkheid Duinbeek, 1350-1874

61 Ambachtsheerlijkheid Duinbeek, 1350-1874 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
Het archief, waarvan hier de beschrijving volgt, is 29 Juni 1925 aan het Rijksarchief in Zeeland in bruikleen gegeven door de N. V. "Duinbeek".
De heerlijkheid Duinbeek was een onversterfelijk erfleen, eene vrije heerlijkheid "van nature als de steede van Vere en een goed of Hollandseh leen".
Alle Hollandsche of goede leenen waren ondeelbaar, d.w.z. konden niet onder meer erfgenamen worden verdeeld, maar naar de gronden van het oude leenrecht mocht slechts één erfgenaam daarin opvolgen.
Wanneer een goed leen aan een vreemde verkocht werd, stond het recht van aanboorde en naasting voor de familie open, mits dit recht binnen 1 jaar en 6 maanden werd toegepast. (Zie inv. nrs. 28, 29, 30 en 31.)
Duinbeek genoot dezelfde rechten als de stad en het markgraafschap van Vere. * 
De rechten van den heer van Duinbeek blijken uit de "Bijzondere memorie ofte opgave van alle zoodanige rechten en praerogatieven, als competeeren aan Gerard Francois Meijners,. als eigenaar der heerlijkheid van Duynbeke", ingediend 29 December 1795 bij de Provisioneel e Representanten van het Volk van Zeeland en uit de "Deductie omtrent de rechten der Ambachtsheeren in Zeeland". (Gedrukt.)
De voornaamste dezer rechten waren:
het stellen van baljuw, burgemeesters, schepenen, secretaris, boden en wat tot de administratie van de crimineele en civiele justitie behoorde;
het maken van voorgeboden en keuren;
het erigeren van eene weeskamer;
het recht van exu en vendu;
bastaard- en onbeheerde goederen:
vrijheid van tollen;
het jachtrecht;
beleiding (schouw) van straten, wegen en waterloopen;
benoemen van koster, voorzanger, schoolmeester, parochiemeesters, grafdelvers, klapwaker en verdere kleine officianten.
In het archief bevinden zich voornamelijk de transport- en verlijbrieven der heerlijkheid; andere stukken komen zoo goed als niet voor.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Ambachtsheerlijkheid Duinbeek (Amb.heerl. Duinbeek), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Amb.heerl. Duinbeek, inv.nr(s) ...
Inventaris
Regestenlijst
Kenmerken
Andere namen:
Heerlijkheid Duinbeek
Omvang:
0,2 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1926
Titel publicatie:
A. Versprille, 'Het archief van de heerlijkheid Duinbeek', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 49 (1926) 450-458
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS